Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία πλατφόρμας υποστήριξης θαλάσσιων δραστηριοτήτων με επιφάνεια γύρω στα 10 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, σε απόσταση μισού ναυτικού μιλίου από το νέο λιμάνι νότια της δυτικής λεκάνης της Λεμεσού, ξεκινά αυτή την περίοδο.

Στην πλατφόρμα, που θα έχει ύψος 5 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, θα εξυπηρετούνται υπερμεγέθη πλοία όπως κρουαζιερόπλοια και πλοία ενέργειας, με βύθισμα ως και 22 μέτρα, τα οποία δεν μπορούν να εισέλθουν στο λιμάνι.

Για την κατασκευή της πλατφόρμας έχει δοθεί από την Αρχή Λιμένων Κύπρου προκαταρκτική άδεια.

Σύμφωνα με τους μελετητές του έργου, αυτό θα συμβάλει στην επέκταση και βελτίωση των θαλάσσιων υπηρεσιών της χώρας μας, με αποτέλεσμα να καταστεί κόμβος υπηρεσιών στον τομέα της ναυτιλίας των κρουαζιέρων και των υδρογονανθράκων.

Η περιβαλλοντική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν, αποφάσισε ότι πρέπει να υποβληθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να καλύψει όλο το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων, το λιμάνι Λεμεσού και την παράλια του lady’s mile. Ως περιοχή στην οποία δύνανται να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου καθορίστηκε σε ακτίνα ενάμιση χιλιομέτρου, ώστε να περιλαμβάνει τον θαλάσσιο κόλπο Λεμεσού και μέρος από το λιμάνι.

Οι μελετητές αναφέρουν πως ο σχεδιασμός της πλατφόρμας θα λάβει υπόψη την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη λειτουργία μηχανισμών πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τον μέγιστο βαθμό.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, δήλωσε στο Κανάλι 6 πως η τοπική αρχή θα εκφράσει τις απόψεις της για το έργο, αφού δει την ολοκληρωμένη τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα διενεργηθεί.

Ο Δήμαρχος πρόσθεσε ότι κατά την προκαταρκτική παρουσίαση εκφράστηκαν από τον δήμο σοβαροί προβληματισμοί, διότι έγνοια του είναι η προστασία του κόλπου της Λεμεσού.