Σειρά προτάσεων νόμου για την τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, που αφορούν στις διαδικασίες εκποίησης ακινήτων και τα δικαιώματα του ενυπόθηκου δανειστή, περιλαμβάνει η ατζέντα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών που θα συνεδριάσει σήμερα το πρωί.

Οι προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν από μεγάλο αριθμό Βουλευτών, είτε χωριστά είτε από κοινού, προνοούν και την τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, ώστε οι αποφάσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου να καθίστανται δεσμευτικές

Στοχεύουν στο να δοθεί το δικαίωμα στον ενυπόθηκο οφειλέτη, όπως σε διαδικασία πώλησης ακινήτου από ενυπόθηκο δανειστή, προχωρεί με καταχώριση αίτησης/έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης όταν αμφισβητεί το ύψος του απαιτητού από πλευράς του δανειστή χρέους.