Προσκόμματα στην επιτέλεση της δουλειάς των δημοσιογράφων επιχειρεί να επιβάλει με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ).

Κατά παράβαση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κυριάκου Κούσιου, το ΓΤΠ επανήλθε με μια σειρά μέτρων ρύθμισης της διακίνησης των δημοσιογράφων, τα οποία δυσχεραίνουν τη δημοσιογραφική αποστολή, σε μια περίοδο που δοκιμάζονται οι αντοχές του συνόλου της κοινωνίας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Επιπλέον, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών επιδεικνύει ελλιπή γνώση της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, ζητώντας συμπλήρωση εντύπων με ανανέωση ανά τριήμερο ή ανά εβδομάδα, από δημοσιογράφους, ρεπόρτερ και άλλους λειτουργούς του Τύπου, οι οποίοι, όμως, εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να ρυθμίσουν πότε και που θα συμβεί ένα γεγονός.

Η αρχική συμφωνία της ΕΣΚ και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ήταν ικανοποιητική, αφού προνοούσε την επίδειξη δημοσιογραφικής ταυτότητας, πολιτικής ταυτότητας και έγγραφη πιστοποίηση από το Διευθυντή του κάθε ΜΜΕ, ότι ο δημοσιογράφος εργάζεται σε αυτό.

Πρακτική που εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε εποχές σαν αυτή, που η ζωή μας ρυθμίζεται με διατάγματα, θα έπρεπε ως αντίβαρο οι δημοσιογράφοι να έχουν αυξημένες δυνατότητες ελέγχου. Αντ’ αυτού, μπαίνουν περισσότερα εμπόδια συγκριτικά με κάθε άλλη επαγγελματική τάξη.

Πεποίθησή μας είναι ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση, καθώς και ότι θα πρέπει να μπορούν να διακινηθούν ανά πάσα στιγμή για κάλυψη κάθε εν εξελίξει γεγονότος.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΓΤΠ για τις διακινήσεις εκπροσώπων των ΜΜΕ

Αναφορικά με τις διακινήσεις εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών επιθυμεί να διασαφηνίσει τα ακόλουθα:

1. Οι εκπρόσωποι/εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν εξαιρούνται από τις πρόνοιες του διατάγματος του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 23.3.2020, με τίτλο «περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 9) του 2020», το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή την Τρίτη, 24 Μαρτίου, 2020 στις 6:00 μ.μ με ισχύ και μέχρι την 13η Απριλίου, 2020.

2. Ως εκ τούτου, για κάθε εργαζόμενο σε ΜΜΕ, οι εργοδότες θα πρέπει να συμπληρώνουν το Έντυπο Α (Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου), το οποίο θα πρέπει να αναφέρει:

α. Αριθμό κοινωνικών Ασφαλίσεων του/της εργοδοτουμένου.

β.1. Σε περίπτωση εργασίας με συνθήκες βάρδιας πρέπει να αναφέρει τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες εργασίας. Το έντυπο Α μπορεί να έχει ισχύ μέχρι και τρεις (3) ημέρες.

β.2. Σε περίπτωση εργασίας με σταθερό ωράριο, θα αναφέρεται ο τόπος εργοδότησης. Το Έντυπο Α μπορεί να έχει ισχύ μέχρι και επτά (7) ημέρες.

γ. Στις περιπτώσεις δημοσιογράφων που εκτελούν εξωτερικά καθήκοντα (π.χ. ρεπόρτερ, φωτογράφοι κ.λ.π.), το Έντυπο Α μπορεί να έχει ισχύ τριών (3) ημερών και να καθορίζεται η έκταση που μπορούν να μετακινηθούν (π.χ. Παγκύπρια, Λευκωσία, κ.λ.π).

Το ίδιο Έντυπο μπορεί να συμπληρώνεται και από αυτοεργοδοτούμενους.

3. Σε κάθε περίπτωση μετακίνησης τους για επαγγελματικούς λόγους, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ θα πρέπει να έχουν μαζί τους, εκτός από διαβατήριο/ταυτότητα και την έγκυρη δημοσιογραφική τους ταυτότητα.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, θεωρεί τις δημοσιογραφικές ταυτότητες που έχει εκδώσει και οι οποίες έχουν λήξει μετά την 1η Οκτωβρίου 2019, ως επικαιροποιημένες και ισχύουσες μέχρι και τη λήξη του διατάγματος ή και τη λήξη νέων παρόμοιων διαταγμάτων.

4. Σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις τους για προσωπικούς λόγους, όπως αυτοί καθορίζονται από το διάταγμα, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ θα πρέπει να έχουν μαζί τους την πολιτική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο τους, να συμπληρώνουν το Έντυπο Β’ ( Δήλωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών) ή να στέλνουν μήνυμα SMS στον αριθμό 8998, χωρίς χρέωση.

Στόχος μας είναι η διευκόλυνση των λειτουργών των ΜΜΕ. Ως εκ τούτου εάν παρουσιαστούν οποιαδήποτε προβλήματα στην εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων, παρακαλούμε όπως επικοινωνούν με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στο [email protected].