Με εκσκαφές που θα φτάνουν μέχρι τα 39 μέτρα και ειδικές κατασκευές αναμένεται να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα της καθίζησης του εδάφους στην περιοχή «Λίμνες» Πισσουρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής μετά από σύσκεψη στην κοινότητα.
 
Σε γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου, που δόθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αναφέρεται πως το πρόβλημα, που χρονολογείται από το 2012 και το οποίο ταλαιπωρεί και εκθέτει σε κίνδυνο τους κατοίκους του Πισσουρίου, βαίνει προς επίλυση.
 
Η λύση που σήμερα παρουσιάστηκε στις τοπικές αρχές του Πισσουρίου και τους κατοίκους αφορά έργο πρωτόγνωρο για τη χώρα μας, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τόσο για το είδος του, όσο και για το μέγεθος της παρέμβασης.
 
Συγκεκριμένα, με εκσκαφές που σε ορισμένα σημεία φτάνουν σε βάθος μέχρι και 39 μέτρα θα επιχειρηθεί η σταθεροποίηση του εδάφους, ενώ τις εκσκαφές συμπληρώνει η κατασκευή πασσαλοστοιχιών, η κατασκευή έργων απορροής των ομβρίων υδάτων αλλά και αποχετευτικού συστήματος.
 
Θα χρειαστεί να γίνουν επίσης απαλλοτριώσεις τεμαχίων γης, ενώ με την συμπλήρωση του έργου υπάρχει πρόθεση κατασκευής έργων δημόσιας ωφελείας για την κοινότητα, όπως γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις.
 
 «Η προμελέτη που ετοιμάστηκε για την περιοχή Λίμνες της Κοινότητας Πισσουρίου έθεσε ενώπιον μας συγκεκριμένα σενάρια για την ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος των καθιζήσεων, των υποχωρήσεων αλλά και των διαρρήξεων του εδάφους.
 
Μετά την επιλογή της μεθοδολογίας αναμένεται η παράδοση της τελικής μελέτης η οποία τοποθετείται τον Ιανουάριο του 2021 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η προκήρυξη προσφοράς γι’ αυτό το μεγαλεπήβολο έργο, το οποίο δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2022», σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.
 
Το κόστος της συνολικής παρέμβασης αναμένεται να ξεπεράσει τα 33 εκατομμύρια ευρώ.
 
Σημειώνεται δε ότι η συγκεκριμένη λύση υιοθετήθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, την ομάδα των τεχνοκρατών, υποστηριζόμενες από την εμπειρογνωμοσύνη των επιστημόνων του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος «με γνώμονα πρώτιστα την ασφάλεια των κατοίκων αλλά και την αναγκαιότητα σταθεροποίησης του εδάφους, το οποίο συνεχίζει να μετακινείται κατά 8 εκατοστά ανά μήνα».
 
Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης πως στο μεσοδιάστημα δόθηκαν ήδη οδηγίες για συνέχιση των περιοδικών ελέγχων των επηρεαζόμενων υποδομών και κατοικιών, ενώ για λόγους ασφαλείας έχει ετοιμαστεί από την Πολιτική Άμυνα σχέδιο εκκένωσης.
 
Θα συνεχιστεί επίσης το σχέδιο επιδότησης ενοικίου των επηρεαζόμενων κατοίκων, ενώ θα μελετώνται και τα όποια άλλα προβλήματα ενδέχεται να ανακύψουν.
 

Πηγή: ΚΥΠΕ