Η σύσταση μόνιμης ομάδας εργασίας, για αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών που προκαλούνται από ηλεκτροφόρα καλώδια, αποφασίστηκε σε έκτακτη πρωινή σύσκεψη, στα γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού, υπό την αιγίδα του υπουργείου Γεωργίας.
Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Γεωργίας, Αντρέας Γρηγορίου, η ομάδα θα αποτελείται από λειτουργούς της Αρχής Ηλεκτρισμού, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δασών και θα συνέρχεται μια φορά το μήνα, για να εξετάζει τα διάφορα προβλήματα.
Όπως εξήγησε, θα γίνει αντικατάσταση των καλωδίων με πιο σύγχρονα καλώδια, εντός των επόμενων χρόνων.
Η πρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρισμού, Δέσποινα Θεοδοσίου, τόνισε ότι κύριο μέλημα του Οργανισμού είναι η προστασία του περιβάλλοντος και ότι η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και το υπουργείο Γεωργίας είναι συνεχής και δεδομένη.