Στην προκήρυξη της προσφοράς για το διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για το σχεδιασμό και την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου «Γραμμικό Πάρκο Σύνδεσης Αγίας Σοφίας και της Περιοχής Θαλάσσιου Μετώπου», προχώρησε ο Δήμος Λεμεσού.

Το έργο θα αποτελέσει ουσιαστικά τη σύνδεση του Γραμμικού Πάρκου Γαρύλλη κατά μήκος του ομώνυμου ποταμού, με το Γραμμικό Πάρκο που βρίσκεται κατά μήκος των οδών Παλλάδος, Δημοκρατίας και Αλεξανδρείας.

Το έργο θα περιλαμβάνει προσβάσεις για ΑμεΑ και όδευση τυφλών, διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, ανακατασκευή και ασφαλτόστρωση των υφιστάμενων οδών, κατασκευή συνεχούς δικτύου ποδηλατοδρόμου, κατασκευή φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών και μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης, υπογειοποίηση υπηρεσιών, τοπιοτέχνηση, εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος, οδικού φωτισμού και αστικού εξοπλισμού, διαμόρφωση πρανών και διαχείριση ροής όμβριων υδάτων και κατασκευή πλατεμάτων.

Η σύνδεση των Γραμμικών Πάρκων, που θα έχει μήκος περίπου 1450 μέτρα, θα γίνει από το βόρειο τμήμα της οδού Αγίου Όρους, διαμέσου των οδών Αγίου Όρους, Αγίας Σοφίας και Διονυσίου / Σανταρόζα, με κατάληξη τη Λεωφόρο Μακαρίου Γ’ παρά τη συμβολή της με την οδό Διονυσίου.

Θα μελετηθεί επίσης εναλλακτική πορεία διαμέσου της οδού Αγίας Σοφίας (από τη συμβολή της με την οδό Αποστόλου Βαρνάβα) μέχρι τη γέφυρα δυτικά της Λεωφόρου Νίκου Παττίχη και διαμέσου της οδού Ρούπελ, από τη συμβολή της με την οδό Αγίας Σοφίας μέχρι το πάρκο.

Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027», την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λεμεσού.