Στην κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή της Λεωφόρου Νίκαιας που καταλήγει στο Νοσοκομείο Λεμεσού, με τον 8ο δρόμο που οδηγεί στην περιοχή του Αγίου Σύλα στον Ύψωνα, θα προχωρήσουν εντός του μηνός τα Δημόσια Έργα.

Το έργο έχει τύχει της έγκρισης του Δήμου Πολεμιδιών και, όπως ανέφερε στο Κανάλι 6 ο Δήμαρχος Νίκος Αναστασίου, αποφασίστηκε λόγω του ότι υπάρχει πρόβλημα με την κυκλοφορία κάποιες ώρες και είναι δύσκολο να βγει κάποιος στη Λεωφόρο.

Ο κ. Αναστασίου πρόσθεσε πως το μέτρο είναι προσωρινό, αφού έχει συμφωνηθεί τόσο από την τοπική Αρχή των Πολεμιδιών, όσο και από το δήμο Ύψωνα, να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων για την κατασκευή του βόρειου παρακαμπτήριου στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Ύψωνα, Παντελής Γεωργίου, δήλωσε στο Κανάλι 6 πως, λόγω του ότι έρχονται νέες μεγάλες μονάδες στη Βιομηχανική περιοχή του Αγίου Σύλα, είχε ζητήσει από το αρμόδιο για τη Βιομηχανία Υπουργείο να χρηματοδοτήσει τις μελέτες για το έργο του βόρειου παρακαμπτήριου.

Για το θέμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη τέλος Ιουλίου με τους Υπουργούς Εμπορίου και Μεταφορών, στη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε να αναλάβει την εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων για το έργο που θα εκτείνεται από την οδό Νίκαιας μέχρι τον Ύψωνα και την περιοχή Βούναρος.

Με την ολοκλήρωση των σχεδίων, θα ξεκινήσει σταδιακά η υλοποίηση του έργου από την πλευρά του Ύψωνα προς τα Πολεμίδια.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, έχει εξασφαλιστεί επιστολή δέσμευσης από το κράτος ότι θα αναλάβει το 80% του κόστους και το υπόλοιπο οι δύο δήμοι.

Μάλιστα, ο δήμαρχος ύψωνα μας είπε πως έχουν ετοιμαστεί τα έγγραφα και ο Δήμος Ύψωνα θα προκηρύξει τις προσφορές για τα κατασκευαστικά σχέδια την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο βόρειος παρακαμπτήριος μεταξύ Ύψωνα και Πολεμιδιών θα είναι τετραπλής κατεύθυνσης με πεζοδρόμια και δενδροφυτεύσεις, ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια να περιληφθεί και ποδηλατοδρόμος.