Προφορά για τη μελέτη, κατασκευή και 12ετή συντήρηση σημαντικών επεκτάσεων και Αναβαθμίσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, με δαπάνη είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες ευρώ, προκήρυξε χθες  ο ΟΚΥπΥ, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών έργων του.

Τα έργα  περιλαμβάνουν επέκταση και αναβάθμιση του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, δημιουργία νέας Μονάδας Λοιμωδών Νοσημάτων, επέκταση και ανακαίνιση της Μονάδας Αιμοκάθαρσης στον 1ο και 2ο όροφο και δημιουργία νέας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, καθώς και ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις στο υπόγειο και προσθήκη νέας Μονάδας Ημερήσιας Φροντίδας.

Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Συγκεκριμένα θα  διατεθεί ποσό  €504.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για επέκταση και αναβάθμιση του ΤΑΕΠ,   €678.400 για τη δημιουργία νέας Μονάδας Λοιμωδών Νοσημάτων,  €2.120.000  για επέκταση/ανακαίνιση της Μονάδας Αιμοκάθαρσης, €2.544.000 για τη δημιουργία νέας ΜΕΘ και €636.000  για ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις στο υπόγειο.

Η προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής στο έργο είναι, στις 13/03/2023 στις 11 το πρωί.

Σύμφωνα με τα συμβόλαια η Μελέτη  και Κατασκευή των έργων θα διαρκέσει τριάντα δύο και μισό μήνες από την ημερομηνία έναρξης του Έργου.