Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή το μικρής κλίμακας διήμερο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων, με θέμα τη σχολική βία και παραβατικότητα, για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στην ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή του προγράμματος, σημειώνεται ότι στις 27 – 28 Ιουνίου 2022 θα ακολουθήσει αντίστοιχη επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, κατά την πρώτη μέρα της επιμόρφωσης, έγιναν παρουσιάσεις σε σχέση με τα καθήκοντα των Υπευθύνων Τμημάτων και τον ρόλο τους στην πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας από τον Ανδρέα Θεοδωρίδη (ΓΕΔΕ) και την κ. Γεωργία Πασιαρδή (ΕΔΕ) εκ μέρους της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης. Εισηγητής στην επιμόρφωση ήταν και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Κώστας Φάντης, που παρουσίασε επιστημονικά δεδομένα σε σχέση με τη βία και την παραβατικότητα στα σχολεία της Κύπρου.

Η επιμόρφωση συνεχίστηκε με παρουσιάσεις για την ψυχική ανθεκτικότητα και την επικοινωνία με τους μαθητές από τον Χρυσόστομο Λαζάρου, εκ μέρους της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, καθώς και για τα προσφερόμενα προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο από τις Λειτουργούς του ΠΑΒΙΣ Γιώτα Παναγιώτου και Μαργαρίτα Μωυσή. Οι εργασίες της πρώτης ημέρας της επιμόρφωσης ολοκληρώθηκαν με παρουσιάσεις από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης από την κ. Ειρήνη Ροδοσθένους (ΠΛΕ, Συντονίστρια ΟΑΠ), κ. Γιώτα Λαμπριανού και κ. Ντίνα Κουφαλίδου.

Σημειώνεται ότι, κατά τη δεύτερη μέρα, έγινε παρουσίαση από τον Νίκο Νικολαΐδη (Λειτουργός ΕΑΥΠ) και την Ειρήνη Ροδοσθένους (ΠΛΕ, Προϊσταμένη ΕΑΥΠ) για τα προγράμματα που προσφέρει η ΕΑΥΠ και τα προγράμματα ΔΡΑΣΕ+. Η Χριστίνα Ιωάννου (Ανώτερη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος) παρουσίασε εκ μέρους της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας το Πρωτόκολλο Σεξουαλικής Κακοποίησης, τον μηχανισμό εντοπισμού και στήριξης παιδιών με πιθανές συναισθηματικές ή άλλες δυσκολίες καθώς και τη νομοθεσία για νεαρούς παραβάτες.

Η επιμόρφωση συνεχίστηκε με παρουσίαση για τις δεξιότητες επικοινωνίας για αποτελεσματική ανατροφοδότηση και διαχείριση γονιών από την Έλενα Χριστοφίδου (Λειτουργό ΠΙ) και παρουσίαση για το θετικό κλίμα της σχολικής τάξης ως «κλειδί» στην πρόληψη της βίας και των συγκρούσεων και τον ρόλο του Υπεύθυνου Τμήματος από τη Νίκη Νικολαΐδου (Λειτουργό ΠΑΒΙΣ). Οι εργασίες της δεύτερης μέρας ολοκληρώθηκαν με παρουσίαση από τη Χριστίνα Σταύρου (Λειτουργό ΠΙ) για την αξιοποίηση του θεσμού του Υπευθύνου Τμήματος στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης.

Αναφέρεται, επίσης, ότι στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να καταθέσουν τις απόψεις τους και τις προσωπικές τους εμπειρίες σε σχέση με καλές πρακτικές που αποτελούν μέρος της πολιτικής του σχολείου, ως μέτρο πρόληψης της βίας και της παραβατικότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ