Την βαθύτατη εκτίμηση της Πολιτείας και της κοινωνίας εξέφρασε το βράδυ της Παρασκευής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης στον Αρχιεπίσκοπο και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, για το έργο των φοιτητικών εστιών στη Λεμεσό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Πολιτεία θα συνεχίζει να στηρίζει ουσιαστικά την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του ΤΕΠΑΚ.

Μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τέλεσε τα εγκαίνια των φοιτητικών εστιών με την νέα ονοματοδοσία «Μικρή Βασιλειάς» και όπως ανέφερε στο χαιρετισμό του, πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναδεικνύεται υψίστης σημασίας στις προσπάθειες άμβλυνσης του προβλήματος του υψηλού κόστους των ενοικίων στην πόλη της Λεμεσού.

Συνεχάρη, επίσης, την Ιερά Αρχιεπισκοπή που οραματίστηκε και αποπεράτωσε τις φοιτητικές εστίες, που μπορούν να στεγάσουν πέραν των 300 φοιτητών σε επιδοτημένη τιμή και με χαμηλό ενοίκιο, στη βάση σχετικών κριτηρίων, «δίδοντας μια αναγκαία οικονομική ανάσα στους φοιτητές και στις οικογένειες τους για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των σπουδών τους».

Την ίδια ώρα υπέδειξε ότι το έργο, που βρίσκεται στη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του, ολοκληρώθηκε «σε χρόνους απίστευτους με βάση τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην πατρίδα μας, αν ληφθεί υπόψη πως ανάλογο έργο, εάν επρόκειτο περί κρατικής πρωτοβουλίας, θα ήθελε μερικές πενταετίες, λόγω της γραφειοκρατίας που αυτό το κράτος αντιμετωπίζει».

«Είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις που επιτέλους θα δώσουν την άλλη διάσταση στις προσπάθειες και τις προθέσεις της Πολιτείας να προχωρήσει με συγκεκριμένα έργα το συντομότερο δυνατόν», συμπλήρωσε.

Ανέφερε δε ότι στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσουν από κοινού η Πολιτεία και η Εκκλησία, εμπίπτει και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αναγέννηση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας, με τη μεταφορά της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο σχολείο της Φανερωμένης και τη μετατροπή ενός μεγάλου αριθμού κτηρίων της Αρχιεπισκοπής στην περιοχή σε φοιτητικές εστίες, με επιχορηγούμενο το ενοίκιο. Για τον σχεδιασμό αυτό, συνέχισε, από πλευράς κράτους θα ξοδευθούν 29 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως η Κυβέρνηση γνωρίζει καλά το υψηλό οικονομικό κόστος που απαιτείται και τις δυσκολίες που προκύπτουν για πολλούς φοιτητές μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών τους και ότι «προς την κατεύθυνση αυτή, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την Παιδεία, στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών φοίτησης στην Ανώτερη Εκπαίδευση, στηρίζοντας μέσα από τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων την πρόσβαση στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης, όσο το δυνατό μεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσμού από όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, ιδιαίτερα τα ευάλωτα».

Συγκεκριμένα, ανέφερε, οι Κύπριοι φοιτητές των δημόσιων και των ιδιωτικών πανεπιστημίων, λαμβάνουν, βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, φοιτητικές χορηγίες και στοχευμένη οικονομική βοήθεια, για την κάλυψη εξόδων διατροφής και διαβίωσης, αλλά και υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκών επιδόσεων.

Υπενθύμισε ακόμη πως από το 2014 ιδρύθηκε και λειτουργεί ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών, ο οποίος μέχρι σήμερα παρείχε οικονομική στήριξη 3.4 εκατομμυρίων ευρώ σε 2.800 φοιτητές που λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων συμβάντων αντιμετώπιζαν δυσκολίες όσον αφορά τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

«Η πιο πάνω πολιτική στήριξης παθόντων φοιτητών, συνάδει απόλυτα με τον ευρύτερη στρατηγική για την προαγωγή της Ανώτερης Εκπαίδευσης στον τόπο, προκειμένου να παρέχουμε στους νέους μας, αλλά και στην οικονομία του τόπου, τη δυνατότητα φοίτησης σε υψηλών προδιαγραφών αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εφάμιλλα του εξωτερικού, ενώ την ίδια ώρα να επαναπροσανατολίσουμε την οικονομία μας σε τομείς όπως η Εκπαίδευση», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η επιβεβαίωση των προσπαθειών για συνεχή αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης καταδεικνύεται και από τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που καταγράφουν πως, κατά το εαρινό εξάμηνο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, πέραν των 54.000 φοιτητών σπούδαζαν στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, εκ των οποίων 30.000 από τρίτες χώρες.

Την ίδια ώρα υπέδειξε ότι ιδιαίτερης σημασίας στην αυξανόμενη προσέλκυση ντόπιων και ξένων φοιτητών είναι και οι καταγεγραμμένες διακρίσεις και υψηλές θέσεις που λαμβάνουν τα πανεπιστημιακά μας Ιδρύματα στα συστήματα κατάταξης Πανεπιστημίων από έγκριτους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Αναφερόμενος στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο αριθμεί περίπου 3.000 φοιτητές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη διεθνή αναγνώριση της οποίας τυγχάνει με τη συμπερίληψή του στις σημαντικότερες παγκοσμίου φήμης λίστες κατάταξης, όπως των Times Higher Education, QS και Shangai.

Επιπρόσθετα, είπε, εξόχως σημαντικό για την ανάπτυξη του τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας στην Κύπρο, κρίνεται και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα EXCELSIOR του Πανεπιστημίου, το οποίο, πέραν της ευρωπαϊκής χορηγίας, θα χρηματοδοτηθεί και με 15 εκατομμύρια ευρώ από την Κυβέρνηση με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου και αυτόνομου Κέντρου Αριστείας για την παρατήρηση της γης και τη διαστημική παρακολούθηση του περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε, εξάλλου, τη συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στην Συμμαχία «Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο», στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός πρωτοποριακού μοντέλου συνεργασίας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει τον προπομπό των Πανεπιστημίων του Μέλλοντος.

Χαιρέτησε ακόμη την πρόσφατη επέκταση του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο, με την εγκαθίδρυση και λειτουργία στην πόλη της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας.

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως η Πολιτεία θα συνεχίζει να στηρίζει ουσιαστικά την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του ΤΕΠΑΚ, καθώς αποτελεί ένα τολμηρό και εξωστρεφές πανεπιστημιακό ίδρυμα, κέντρο επιστημονικής αριστείας και πηγή πνευματικού πλούτου που τιμά και προβάλλει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο την πατρίδα μας», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Υπενθύμισε ακόμη σειρά αιτημάτων του ΤΕΠΑΚ που ικανοποιήθηκαν ενώ αναφερόμενος στους μελλοντικούς σχεδιασμούς, είπε πως, απόλυτα συναφής και με το έργο των φοιτητικών εστιών, είναι η πρόθεση ανέγερσης φοιτητικών εστιών και χώρων άθλησης στον πρώην οικισμό Βερεγγάρια, στα Κ.Πολεμίδια, συνολικού κόστους πέραν των 46 εκατομμυρίων ευρώ.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’, ανέφερε σε χαιρετισμό του ότι εμπνευστής του έργου δεν ήταν ο ίδιος, αλλά ο τέως Υπουργός Παιδείας και νυν Επίτροπος Αναπτύξεως Ορεινών Κοινοτήτων, Κώστας Χαμπιαούρης, τον οποίον και ευχαρίστησε για την πρόταση που του έκανε, με στόχο την επίλυση του προβλήματος των ενοικίων για τους φοιτητές της Λεμεσού.

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στο ιστορικό μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, στο τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον τέως Υπουργό Παιδείας, την καθοριστική συμβολή τού Δημάρχου Λεμεσού ώστε οι διαδικασίες να κινηθούν άμεσα και νόμιμα καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία της η ολοκλήρωση του έργου, λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων.

«Εργαστήκαν όλοι έντιμα και είχαμε αυτό το καλό αποτέλεσμα» είπε, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως, αν υπάρξει η ανάλογη συνεργασία και όλοι εργαστούν πρακτικά, θα γίνει ένα όμορφο έργο «σε χρόνο μηδέν» και στην περίπτωση του προτεινόμενου έργου στην εντός των τειχών Λευκωσίας.

Χαιρετισμό στα εγκαίνια απηύθυνε επίσης ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαϊδης, ο οποίος σημείωσε ότι ο Δήμος εξέφρασε, από την πρώτη στιγμή, την ετοιμότητά του για να εργαστεί στην προώθηση του έργου και παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για την τήρηση του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, το έργο τέλειωσε στην ώρα του.

«Η ολοκλήρωση του συγκροτήματος φοιτητικών εστιών της Αρχιεπισκοπής, πέραν από τη σημαντικότατη εκπαιδευτική και κοινωνική του αξία, αποτελεί ένα υποδειγματικό προηγούμενο για τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το καυτό πρόβλημα της δυσκολίας εξασφάλισης προσιτής στέγης, πρόβλημα που δεν αγγίζει μόνο τους φοιτητές, αλλά και πολλούς συμπολίτες μας» πρόσθεσε.

Διαβεβαίωσε δε ότι ο Δήμος Λεμεσού θα προσφέρει αμέριστη στήριξη και στο επόμενο έργο φοιτητικών εστιών «που είμαι σίγουρος δεν θα αργήσει να έλθει».

Εξάλλου, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, είπε σε χαιρετισμό του πως «η πρωτοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, με την προσωπική εμπλοκή και φροντίδα του Αρχιεπισκόπου, για την ανάπτυξη ενός κτηρίου φοιτητικών εστιών, ήταν καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος εξεύρεσης ποιοτικής φοιτητικής στέγης σε προσιτό κόστος στη Λεμεσό».

Ο Πρύτανης Ζαφείρης ανέφερε, επίσης, πως «η συνεργασία μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ, διασφαλίζει ότι η διάθεση των δωματίων γίνεται με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, τονίζοντας ταυτόχρονα πως «η στήριξη που ήδη προσφέρει η Εκκλησία στα πλαίσια του φιλανθρωπικού και κοινωνικού της έργου, σε φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας είναι σημαντική και πολύπλευρη».

Της τελετής προηγήθηκε αγιασμός, ο οποίος τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν , επίσης, ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας «Apollonia Student Halls LTD», που διαχειρίζεται τις εστίες, Ανδρέας Μαραγκός και η φοιτήτρια του ΤΕΠΑΚ Ειρήνη Ττοφαρή.

Πηγή: ΚΥΠΕ