Ιστορικό ορόσημο για την ευρύτερη περιοχή Λάρνακας χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, τελώντας τα εγκαίνια του υπερσύγχρονου τερματικού υγραερίου στο Βασιλικό.
Η λειτουργία του τερματικού υγραερίου, ανέφερε, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετακίνησης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, υγραερίου και ασφάλτου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού
Η ενεργειακή υποδομή είναι συνολικής χωρητικότητας 4.000 μετρικών τόνων και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αυτόματο γεμιστήριο βυτιοφόρων, εμφιαλωτήριο και μονάδα συντήρησης κυλίνδρων υγραερίου.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι το Ενεργειακό Κέντρο συγκεντρώνει πλέον σχεδόν όλες τις ενεργειακές υποδομές του νησιού μας, σημειώνοντας ότι τέθηκε ως πρώτιστο μέλημα η ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού και των κατοίκων των Κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη σύσταση της Υπουργικής Επιτροπής με κύρια αρμοδιότητα την εποπτεία και συντονισμό της υλοποίησης των έργων και των διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου, εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Εννέα Κοινοτήτων Περιοχής Βασιλικού, για άμεση πληροφόρηση σε σχέση με τις δράσεις και ενέργειες που λαμβάνουν χώρα.