Η βουλευτική σύνταξη του Προέδρου της Δημοκρατίας παραχωρείται από τον Φεβρουάριο του 2015 προς στήριξη του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ενώ σημειώνεται ότι μεταβιβάστηκε από το 2019 το χωράφι που δώρησε ο Πρόεδρος στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Πεδίου.

Η ανακοίνωση «προς αποκατάσταση της πραγματικότητας σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούν τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη» αναφέρει πως από τις 11/02/2015, όταν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δημόσια δήλωσε πως η βουλευτική του σύνταξη θα παραχωρείται προς ενίσχυση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης μέχρι και σήμερα, ο Πρόεδρος έχει συνεισφέρει συνολικά και για όλα τα έτη που ακολούθησαν ποσό πέραν των 139 χιλιάδων ευρώ.

Για σκοπούς διαφάνειας, πτροστίθεται, ενδεικτικά δημοσιοποιείται επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου, προγενέστερης της δήλωσης των περιουσιακών του στοιχείων ημερομηνίας, με την οποία επιβεβαιώνεται η εισφορά του Προέδρου για το έτος 2020.

Σε σχέση με τη δωρεά του Προέδρου της Δημοκρατίας προς το Κοινοτικό Συμβούλιου του Πέρα Πεδί, ως και η δημόσια δήλωση του το 2017, η Προεδρία της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί σχετική βεβαίωση που, όπως λέει, επιβεβαιώνει τη μεταβίβαση του τεμαχίου από το 2019, παρά τους αστήριχτους ισχυρισμούς που είδαν το φως της δημοσιότητας.

«Με την παρούσα βεβαιώνεται ότι, στις 8.2.2019, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης δώρισε, με τη δήλωση μεταβίβασης δυνάμει δωρεάς Δ336/2019, στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Πεδίου το χωράφι με αριθμό εγγραφής 6821 και αριθμό τεμαχίου 377, στο Φύλλο Σχέδιο 47/20, της Κοινότητας Πέρα Πεδί, εμβαδού 7,777 τετραγωνικών μέτρων» αναφέρεται στη βεβαίωση του Τμήματος Κτηματολογίου, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου, 2021.