Διμερή Τεχνική επιτροπή έχουν συστήσει (ΟΚΥπΥ και Τεπάκ,  με εντολή να συζητήσει και να καταλήξει στις λεπτομέρειες της συνεργασίας με ορίζοντα τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου κέντρου υγείας του ΟΚΥπΥ ικανού να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών της Λεμεσού και ταυτόχρονα ενός κέντρου που θα προάγει το ακαδημαϊκό έργο, την έρευνα και την αριστεία που πρεσβεύει το ΤΕΠΑΚ μέσα από ένα ενιαίο master plan που θα σχεδιαστεί.

Σύμφωνα με ενημέρωση που δόθηκε από πλευράς ΟΚΥπΥ στο Κανάλι 6 μετά απο σχετικό ερώτημα που απηθυνε ο σταθμός η Τεχνική Επιτροπή, αποτελούμενη από λειτουργούς των δυο μερών, έχει  ήδη συνεδριάσει μια φορά.

Στο παρόν στάδιο και δεδομένου ότι στον χώρο του παλαιού νοσοκομείου Λεμεσού συστεγάζονται και άλλες υπηρεσίες τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, εκπονείται μελέτη από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε το όποιο μεταβατικό στάδιο θα απαιτηθεί για τη δημιουργία των νέων υποδομών, να μην διαταράξει την παροχή των υφιστάμενων υπηρεσιών με μοναδικό γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρων των πολιτών της Λεμεσού, μας επισήμναθηκε απο πλευρας ΟΚΥπΥ.

Μας τόνισαν τέλος πως ο ΟΚΥπΥ εξέφρασε στο ανώτερο του επίπεδο εξ αρχής τη θετική του προσέγγιση για συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ σε σχέση με την αναδιαμόρφωση και δημιουργία νέου πρότυπου Κέντρου Υγείας στον χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Όπως μας ανέφερε παλαιότερα  ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ Παναγιώτης Ζαφείρης, η πρόταση για το πρότυπο Κέντρο Υγείας διατυπώθηκε από την Σχολή Επιστημών Υγείας και την αρμόδια για τα κτήρια Υπηρεσία του ΤΕΠΑΚ, προκειμένου επιτέλους να ξεπεραστεί το ανυπέρβλητο μέχρι στιγμής «μπρος-πίσω», σε σχέση με τη δημιουργία του 2ου πόλου του πανεπιστημίου.

Ως γνωστό η πρόταση του ΤΕΠΑΚ τέθηκε στον τέως Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χατζηπαντέλα, που την αντίκρυσε πολύ θετικά και προωθούσε το θέμα.

Λίγο πριν την αλλαγή της κυβέρνησης έγινε και συνάντηση στο προεδρικό με Διυπουργική Επιτροπή κι εκπροσώπους διαφόρων κυβερνητικών τμημάτων, για να εξεταστεί πως αυτή μπορεί να προχωρήσει.