Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι από τις 7 Ιουλίου 2021 θα δέχεται αιτήσεις για «Δηλώσεις Ζημιάς», για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που έπληξε τις κοινότητες Αρακαπά, Επταγώνιας, Ακαπνούς, Οδούς, Οράς, Μελίνης, Συκόπετρας, Αγίων Βαβατσινιάς και Βαβατσινιάς.

Τα έντυπα «Δήλωση Ζημιάς» θα βρίσκονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία Πιτσιλιάς και Λάρνακας και στα γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας http://www.moa.gov.cy/da, στη θεματική ενότητα «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων».

Οι κάτοχοι, ενοικιαστές ή διαχειριστές των εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί, καλούνται να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο “Δήλωση Ζημιάς” το αργότερο μέχρι τις 27 Ιουλίου 2021, στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.