Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής μέσα σε 20 μέρες θα μπορούν να εκδίδουν οι πολίτες αν οι αιτήσεις γίνονται γραπτώς, ενώ αν αυτές γίνονται ηλεκτρονικά, ο χρόνος έκδοσης μειώνεται μόλις στις 10 μέρες. Αυτό, μαζί με τη μείωση της γραφειοκρατίας στο θέμα της κατάθεσης εγγράφων, υπόσχεται να επιφέρει το νέο πλαίσιο αδειοδότησης που εκπονεί η Κυβέρνηση και η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Την παρουσίαση της νέας πολιτικής της Κυβέρνησης έκανε σήμερα σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής.

Μιλώντας στη διάσκεψη, ο κ. Νουρής είπε αρχικά πως αιτία για το νέο σχέδιο αδειοδότησης είναι το γεγονός ότι σήμερα η διαδικασία αδειοδότησης σε όλα τα επίπεδα είναι εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα, είτε πρόκειται για έργο εκατομμυρίων, είτε πρόκειται για μια απλή κατοικία.

Όπως είπε, για την κυβέρνηση, την πιο υψηλή θέση προτεραιότητας κατέχει ο ίδιος ο απλός πολίτης και, αξιολογώντας τα διάφορα είδη αιτήσεων, διαφάνηκε ότι σχεδόν το 62% των πολεοδομικών αιτήσεων αφορούν αιτήσεις για ανέγερση μέχρι διπλοκατοικίας, για τις οποίες ο χρόνος που κατά μέσο όρο σήμερα απαιτείται, είναι σχεδόν 18 μήνες.

«Αναγνωρίζοντας λοιπόν την αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης, προχωρήσαμε στην εκπόνηση της νέας πολιτικής αδειοδότησης που αφορά την ανέγερση μέχρι δύο μονάδων κατοικίας σε εγγεγραμμένο οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο», είπε.

Η νέα διαδικασία εδράζεται στην απλοποίηση των προαπαιτούμενων που χρειάζεται να υποβληθούν, στην αποφασιστική συμμετοχή και εμπλοκή στην όλη διαδικασία των μελετητών του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στη χρήση της τεχνολογίας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε πως, με τη νέα πολιτική Πολεοδομικής αδειοδότησης, από την 1η Οκτωβρίου 2020 οι αιτητές θα μπορούν να υποβάλουν σε όλες τις πολεοδομικές αρχές της χώρας, δηλαδή στα Επαρχιακά Γραφεία της Πολεοδομίας αλλά και στους 4 μεγάλους Δήμους που είναι σήμερα Πολεοδομικές αρχές, δηλαδή τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, Πολεοδομικές αιτήσεις, οι οποίες και θα εξετάζονται, θα ελέγχονται και εφόσον είναι πλήρεις, θα εκδίδουν Πολεοδομικές άδειες εντός 20 ημερών εάν αυτές κατατεθούν σε έντυπη μορφή.

Εάν, συνέχισε, οι αιτήσεις κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή, κάτι που αυτή τη χρονική στιγμή θα μπορεί να γίνει μόνο στα Επαρχιακά Γραφεία της Πολεοδομίας και όχι στους 4 Δήμους που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, οι πολεοδομικές άδειες θα εκδίδονται σε μόλις 10 μέρες.

Εξήγησε πως, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων σε έντυπη μορφή τέθηκε η 31η Δεκεμβρίου του 2021, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2022, όλες οι πολεοδομικές άδειες μέχρι δύο μονάδες κατοικίας, θα εκδίδονται από όλες τις αρχές αδειοδότησης μέσα σε 10 μέρες.

Όσον αφορά τις Άδειες Οικοδομής αλλά και τις Άδειες Διαίρεσης, από 1η Οκτωβρίου 2020 μπορούν να υποβάλλονται στα επαρχιακά γραφεία των επαρχιακών διοικήσεων αλλά και στο σύνολο των 30 Δήμων που λειτουργούν στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, μαζί με την Κοινότητα του Αγίου Τύχωνα.

Όπως είπε, αν η κατάθεση της αίτησης είναι σε έντυπη μορφή, τότε ο χρόνος έκδοσης θα είναι όπως και στην πολεοδομική άδεια, δηλαδή 20 μέρες. Ωστόσο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά από την 1η Οκτωβρίου στις υπηρεσίες του ΥΠΕΣ και σε αυτή την περίπτωση, η άδεια οικοδομής θα εκδίδεται σε 10 μόλις μέρες.

Τόνισε ότι, ιδιαίτερα για τις άδειες οικοδομής, η επίσπευση της διαδικασίας κατέστη δυνατή με την απλούστευση των απαιτητέων εγγράφων, αλλά και την από μέρους των μελετητών ανάληψη της ευθύνης του υπολογισμού και της υποβολής των δικαιωμάτων και τελών της άδειας, με τη χρήση ηλεκτρονικού εργαλείου.

«Η προσπάθειά μας για περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης της άδειας οικοδομής δεν σταματά εδώ», είπε. Ανέφερε, εξάλλου, πως το Υπουργείο του θα υλοποιήσει άμεσα τη δέσμευσή του για ετοιμασία σχετικού Νομοσχεδίου, με το οποίο θα προωθηθεί αλλαγή της μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών της άδειας οικοδομής στηριζόμενης στα τετραγωνικά μέτρα, αντί του σημερινού πολύπλοκου συστήματος.

Ο κ. Νουρής υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η ταχύτατη μετάβαση στη νέα εποχή, αυτή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα.

«Η νέα καινοτόμος και φιλόδοξη προσπάθειά μας, δεν εξαγγέλλεται απλά. Θα τυγχάνει της συνεχούς παρακολούθησής μας. Με την έναρξη της νέας διαδικασίας, το ΥΠΕΣ, τα αρμόδια Τμήματα Πολεοδομίας αλλά και των Τεχνικών μας Υπηρεσιών, θα αναλάβουν ρόλο παρακολούθησης της διαδικασίας ενώ τροχοδρομείται πρόγραμμα ώστε να τυγχάνουν δημοσίευσης στοιχεία και χρόνοι έκδοσης των αδειών από τις διάφορες αρχές, ώστε όλοι να βρίσκονται υπό κρίση», είπε.

Επίσης, επεσήμανε ότι η σημερινή εξαγγελία αποτελεί συνέχεια και κορύφωση των μέτρων και των πολιτικών που από τον περασμένο Φεβρουάριο τροχοδρομήσαμε στον τομέα της αδειοδότησης αλλά και της ουσιαστικής ενίσχυσης της οικοδομικής ανάπτυξης, με την επέκταση σχεδίων και την προσφορά κινήτρων που ήδη συνεισφέρουν ευεργετικά στην οικονομία, αλλά και στη συγκράτηση της ανεργίας.

Στη συνέχεια, αφού έθεσε το εύλογο ερώτημα που θέτει ο κάθε πολίτης, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ αυτή η επίσπευση των διαδικασιών, ο κ. Νουρής είπε πως δυσκολεύεται να δώσει μια απάντηση. Ωστόσο, τόνισε πως «πλέον, αφήνουμε πίσω μας νοοτροπίες του παρελθόντος και προχωρούμε μπροστά».

Παραδέχθηκε πως θα υπάρξουν λάθη, αλλά το ζητούμενο είναι τα λάθη αυτά να είναι στο πλαίσιο του αποδεκτού και του αναστρέψιμου. Είπε ότι οι αρχές θα συνεχίσουν να διενεργούν ελέγχους και εκεί όπου διαπιστώνονται ουσιώδεις παραλείψεις και παρατυπίες, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται και θα ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες.

«Αβίαστα μπορώ να χαρακτηρίσω σταθμό για τη διαδικασία αδειοδότησης τη σημερινή μέρα και πολύ περισσότερο την 1η Οκτωβρίου 2020, όταν και θα τεθεί σε εφαρμογή», είπε.

Καταλήγοντας, ο κ. Νουρής είπε πως αυτή η μεταρρύθμιση δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς την προτροπή, την ενθάρρυνση και τη στήριξη του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και τη συμβολή του Προέδρου και του Νομικού Συμβούλου της ΕΔΚ, του Πρόεδρου και Αντιπροέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη και Κωνσταντίνου Κωνσταντή, του Διευθυντή του ΤΠΟ, Κυριάκου Κούντουρου αλλά και του επικεφαλής των Τ.Υ του ΥΠΕΣ, Κυριάκου Κούρου.

ΚΥΠΕ