Πράξεις και/ή παραλείψεις, οι οποίες συνιστούν παραβίαση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και κατ’ επέκταση ποινικά αδικήματα καταγράφονται στα ευρήματα του ελέγχου για τη λειτουργία κλειστού κυκλώματος βίντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου.

Η κ. Λοϊζίδου υποδεικνύει ότι ο έλεγχος για την λειτουργία κλειστού κυκλώματος βίντεο-παρακολούθησης στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ που ξεκίνησε στις 22 Μαρτίου 2024, έχει ολοκληρωθεί και η Έκθεση Ελέγχου στάλθηκε στην Αστυνομία, στις 4 Ιουνίου 2024.

Σκοπός του ελέγχου, όπως εξηγεί η κ. Λοϊζίδου, «ήταν αφενός να διαπιστωθεί η νομιμότητα, αναγκαιότητα και αναλογικότητα του ΚΚΒΠ στη Μονή και αφετέρου, να διερευνηθούν τα όσα έλαβαν χώρα στην Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής, στις 5 – 6 Μαρτίου 2024 και έπειτα και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μου».

Προσθέτει ότι στα ευρήματα του ελέγχου, καταγράφονται πράξεις και/ ή παραλείψεις, οι οποίες συνιστούν παραβίαση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και κατ’ επέκταση ποινικά αδικήματα. Στο παρόν στάδιο, συνεχίζει η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν μπορούν να ανακοινωθούν λεπτομέρειες, καθότι βρίσκεται σε εξέλιξη το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας, το οποίο δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Η κ. Λοϊζίδου σημειώνει ότι «ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ποινικές ευθύνες, με βάση τον ΓΚΠΔ έχω εξουσία να επιβάλω και διοικητικές κυρώσεις, εάν το κρίνω απαραίτητο».

Αυτό, θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου, καταλήγει η κ. Λοϊζίδου.

Πηγή: ΚΥΠΕ