Τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια και το όζον είναι από τους πλέον επικίνδυνους ρύπους. Υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη δραστικού περιορισμού των συγκεντρώσεών τους στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν αδιαμφισβήτητες ενδείξεις ότι τα αιωρούμενα σωματίδια είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δημόσιας υγείας, καθώς έχει δειχθεί ότι η συνολική θνησιμότητα αυξάνεται κατά 6-8% για κάθε 10 μg/m−3 αύξησης των αιρούμενων σωματιδίων ΡΜ2.5.

Τα αιωρούμενα σωματίδια και το όζον έχουν άμεσες επιπτώσεις στη θνησιμότητα και αυξάνουν την πιθανότητα εισαγωγής σε νοσοκομείο, ενώ η έκθεση στο όζον για μεγάλη περίοδο έχει επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα, όπως αποδείχτηκε για την έκθεση σε σωματίδια ΡΜ2.5.

Η επίδραση του όζοντος, επομένως, στη δημόσια υγεία μπορεί να είναι ακόμη δυσμενέστερη συγκριτικά με τις διαπιστώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς μάλιστα σε μια πρόσφατη ανάλυση αποτιμήθηκε ότι, ενώ τα μικροσωματίδια ευθύνονται για 130.000 πρώιμους θανάτους, μια πρόσθετη επιβάρυνση 23.700 πρώιμων θανάτων προέκυψε από την έκθεση στο όζον.

Από αυτά τα δεδομένα συνάγεται το συμπέρασμα ότι η υποψία αυξημένης θνησιμότητας από αναπνευστικά προβλήματα λόγω έκθεσης στο όζον είναι πραγματική. Αυτό σημαίνει ότι η έκθεση ακόμη και σε συγκεντρώσεις χαμηλότερες από το όριο που τίθεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μπορεί να προκαλέσει ικανής έκτασης δυσμενείς επιδράσεις στη δημόσια υγεία.

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού