Όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι δράσεις των Δήμων και των Κοινοτήτων μας έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο τοπικό, περιφερειακό και κατ’ επέκταση στο παγκόσμιο περιβάλλον.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις παραμέτρους, το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.), έθεσε ως στόχο του την ανάδειξη των Πράσινων Πόλεων & Πράσινων Κοινοτήτων της Κύπρου, οι οποίες έχουν υιοθετήσει και αναπτύξει φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και πρακτικές.

Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος των πόλεων και κοινοτήτων της Κύπρου μπορεί να επιτευχθεί μέσω τοπικών πρωτοβουλιών, όπως είναι η αύξηση των πράσινων περιοχών, κήπων και πάρκων, η αειφορική διαχείριση απορριμμάτων, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση, η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Αειφορική Διακίνηση και Μεταφορές.

Για την ανάδειξη των Πράσινων Πόλεων & Πράσινων Κοινοτήτων της Κύπρου, οι οποίες έχουν υιοθετήσει και αναπτύξει φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και πρακτικές, καθιερώθηκαν τα Ετήσια Παγκύπρια Βραβεία ΚΥΚΠΕΕ «Πράσινες Πόλεις & Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου» τα οποία είναι υπό την Αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και συνδιοργανώνονται με την υποστήριξη της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Στόχοι των Βραβείων «Πράσινες Πόλεις & Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου» είναι: Η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης στους δήμους και τις κοινότητες με την επιβράβευση και προβολή πράσινων πρωτοβουλιών. Επίσης, η κινητοποίηση των τοπικών αρχών για διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών τους, αλλά και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Η ανάδειξη των τοπικών αρχών που εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες.

Η δημιουργία ενός Δικτύου Πράσινων Πόλεων και Κοινοτήτων της Κύπρου είναι επίσης σημαντική. Η σταδιακή προετοιμασία των Κυπριακών πόλεων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Green Capital of Europe.

Οι πόλεις και κοινότητες της Κύπρου μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για βράβευση για μία ή περισσότερες από τις 12 κατηγορίες των Παγκύπριων Βραβείων «Πράσινες Πόλεις & Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου». Αναμένουμε λοιπόν οι πόλεις και οι κοινότητες της Κύπρου μας να γίνουν Πράσινες Πόλεις και Πράσινες Κοινότητες.

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ