Πράσινες αγορές ονομάζονται οι αγορές που περιλαμβάνουν προϊόντα που έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία σε σχέση με άλλα προϊόντα που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό.

Έτσι, τα χαρακτηριστικά ενός «πράσινου» προϊόντος αναφέρονται στη δυνατότητα ανακύκλωσής του, είναι βιοαποικοδομίσιμα, δηλαδή δεν απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποσυντεθούν από το περιβάλλον, διαθέτουν λιτή και σε μικρό μέγεθος συσκευασία και χρησιμοποιούν αποδοτικά ελάχιστες ποσότητες επικίνδυνων υλικών για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.

Στον δημόσιo τομέα της Κύπρου, εδώ και μερικά χρόνια εφαρμόζονται οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ), όπου αναφέρονται στη διαδικασία κατά την οποία αγοράζονται από τον Δημόσιο τομέα προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης έχει καταγράψει μεγάλα ποσοστά χρήσης πράσινων προϊόντων από τους κρατικούς οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, έχει επιτευχθεί ποσοστό περίπου 43% για την αγορά ανακυκλωμένου φωτοτυπικού χαρτιού, καθώς επίσης και ποσοστό της τάξης του 95% για την αγορά οικονομικών λαμπτήρων από τη δημόσια υπηρεσία.

Είναι σημαντικό και εμείς οι απλοί πολίτες, όταν κάνουμε τις αγορές μας να επιλέγουμε πράσινα προϊόντα, δηλαδή προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον που φέρουν σήμανση με ένα από τα οικολογικά σήματα. Έτσι, μετατρέπουμε τις αγορές μας σε πράσινες αγορές.

Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι,
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org)
Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού