Οι επιφανειακοί και υπόγειοι υδάτινοι πόροι της Κύπρου είναι περιορισμένοι λόγω του ξηρού και θερμού κλίματος, του ανάγλυφου, της γεωλογίας, της μικρής έκτασης του νησιού και της ανομοιόμορφης κατανομής της βροχόπτωσης στις διάφορες περιοχές του.

Από τους ποταμούς του νησιού μας, οι περισσότεροι ρέουν για 3 με 4 μήνες τον χρόνο και στερεύουν κατά τους υπόλοιπους. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα τμήματα των ποταμών Ξερού, Διαρίζου, Καργώτη, Μαραθάσας, Κούρη και Γερμασόγειας, τα οποία βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο στην περιοχή του Τροόδους και έχουν συνεχή ροή.

Οι μεγαλύτεροι σε μήκος ποταμοί της Κύπρου είναι ο Πεδιαίος, ο Γιαλιάς, ο Σερράχης, ο Διαρίζος, ο Ξερός Ποταμός και η Έζουσα.

Με βάση στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων από μελέτη που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, το 31.5% των ποτάμιων οικοσυστημάτων του τόπου μας που μελετήθηκαν, κατατάχθηκαν στην κατηγορία καλή οικολογική κατάσταση, 35,2% στη μέτρια, 7,4% στην ελλιπή και 1,4% στην κακή οικολογική κατάσταση, ενώ για το 24,5% δεν υπήρξαν επαρκή δεδομένα για την κατηγοριοποίησή τους.

Σε ό,τι αφορά τη χημική κατάσταση των ποτάμιων οικοσυστημάτων του τόπου μας, το 71% βρίσκεται σε καλή χημική κατάσταση και μόλις το 4% σε χημική κατάσταση κατώτερη της καλής, που αντιστοιχεί στο 4,7% του συνολικού μήκους των ποτάμιων σωμάτων.

Οι κυριότερες απειλές για τα ποτάμια της Κύπρου είναι τα αστικά λύματα, τα κτηνοτροφικά απόβλητα από κτηνοτροφικές μονάδες, τα βιομηχανικά απόβλητα και τα απόβλητα από μεγάλες τεχνικές εγκαταστάσεις.

Επίσης, πηγές ρύπανσης είναι και οι χώροι διάθεσης στερεών αποβλήτων και οι διηθήσεις και απορροές από αγροτικές δραστηριότητες.

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι, Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού