Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγείας, η συμμόρφωση με τις ισχύουσες τιμές ορίων για τους κύριους ατμοσφαιρικούς ρύπους στην Ευρώπη δεν παρέχει καμία προστασία της δημόσιας υγείας.

Στην πραγματικότητα, πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία εμφανίζονται σε συγκεντρώσεις πολύ πιο κάτω από τις ισχύουσες οριακές τιμές, ειδικά για τα αιωρούμενα σωματίδια. Οι τρέχουσες τιμές ορίων στην Ευρώπη για τα αιωρούμενα σωματίδια δεν προσφέρουν καμία απολύτως προστασία από τις δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Οι τιμές ορίων είναι πολύ πιο πάνω από τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και, επίσης, πολύ πάνω από τα πρότυπα ποιότητας του αέρα στις ΗΠΑ και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την ενημέρωση των εθνικών και τοπικών φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με αυτό το θέμα. Οι πολιτικές ελέγχου της ρύπανσης του αέρα προσφέρουν μια εντελώς ψευδή αίσθηση ασφάλειας.

Σε κάποιο βαθμό αυτό ισχύει και για το όζον, όταν οι τιμές ορίων είναι υψηλότερες από τα επίπεδα στα οποία έχουν παρατηρηθεί με σαφήνεια δυσμενείς επιπτώσεις στη θνησιμότητα και αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Οι πολιτικές της ΕΕ για τη μείωση της ρύπανσης του αέρα απαιτείται τελικά να οδηγούν σε καθαρό αέρα που είναι πραγματικά καθαρός και να μην συνδέεται πλέον με αρνητικές συνέπειες για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών.

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού