Ο οικοτουρισμός αποτελεί μια μορφή τουρισμού η οποία συνδέεται με διάφορες μορφές τουριστικής δραστηριότητας στη φύση («τουρισμός φύσης» ή «φυσιολατρικός τουρισμός»). Αναπτύσσεται σε οικολογικά αξιόλογες και, ως επί το πλείστον, περιοχές θεσμοθετημένης περιβαλλοντικής προστασίας (π.χ. περιοχές Natura) και εμπεριέχει δραστηριότητες που μπορεί να έχουν επιστημονικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα (πχ. τουρισμός παρατήρησης των οικοσυστημάτων).

Οι οικοτουρίστες έχουν ανάγκη να βρεθούν πιο κοντά στη φύση και είναι άτομα με περιβαλλοντικές ανησυχίες. Πολλοί δε από αυτούς όχι μόνο δεν αλλοιώνουν το περιβάλλον αλλά συμβάλλουν ενεργά και στην ενδυνάμωση των διακριτών χαρακτηριστικών των προστατευόμενων και μη περιοχών.

Στην Κύπρο, οι οικοτουριστικές δραστηριότητες που ασκούνται δεν έχουν τον χαρακτήρα του οικοτουρισμού, αλλά αποτελούν τουρισμό περιπέτειας στη φύση. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για περιβαλλοντικά φιλικό τουρισμό και οικοτουρισμό, ειδικά στις περιοχές του Τροόδους.

Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού οδηγεί στη δημιουργία εισοδημάτων για τις τοπικές κοινωνίες και στην ανάπτυξη μιας περιοχής με επίτευξη αειφορίας και διατήρηση και προστασία των φυσικών και πολιτισμικών πόρων, καθώς και της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων της περιοχής.

Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι, Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού