Η Ευρώπη αποτελεί πυκνοκατοικημένη ήπειρο με αριθμό κατοίκων που ξεπερνά τα 670 εκατομμύρια, ενώ ένα μεγάλο τμήμα του εδάφους της φιλοξενεί ποικίλες δραστηριότητες. Η αυξανόμενη οικοδόμηση και εκμετάλλευση των φυσικών περιοχών, προκαλεί κατάτμηση των φυσικών οικοτόπων, δηλαδή διάσπαση της διασύνδεσης φυσικών περιοχών. Απομονώνονται έτσι πληθυσμοί πανίδας και χλωρίδας. Η διαφύλαξη της οικολογικής σύνδεσης μεταξύ των φυσικών περιοχών επιτυγχάνεται με δημιουργία φυσικών και τεχνητών «οικολογικών γεφυρών».

Στις φυσικές οικο-γέφυρες συμπεριλαμβάνονται φυσικά στοιχεία της περιοχής δρώντας ως νησίδες ξεκούρασης και απόκρυψης κατά την μετακίνηση των ζώων ή ακόμη και ως νέες θέσεις βλάστησης φυτών. Οι τεχνητές οικο-γέφυρες αναπτύσσονται παράλληλα με μεγάλα αναπτυξιακά έργα και αναπαριστούν τα φυσικά χαρακτηριστικά των περιοχών που διασύνδεουν. Έτσι, αποτελούν διαδρόμους μετακίνησης και διασποράς των πληθυσμών μεταξύ των φυσικών περιοχών.

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη οικο-γεφυρών επεκτείνεται στον ευρωπαϊκό χώρο, αφού συμπεριλαμβάνεται στις στρατηγικές πράσινης υποδομής που αναπτύσσει η Ευρωπαική Επιτροπή.

 

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι, Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού