Η φυσική κληρονομιά της Ευρώπης έρχεται αντιμέτωπη με μια ανησυχητική υποβάθμιση των αγροτικών περιοχών, την απώλεια βιοτόπων και την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τους δύο νέους Ευρωπαϊκούς Κόκκινους Καταλόγους.

Γενικά, ο Ευρωπαϊκός Κόκκινος Κατάλογος αποτελεί τμήμα του Κόκκινου Καταλόγου των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (Red List of Threatened Species) της Παγκόσμιας Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCΝ).

Ο κατάλογος αυτός αποτελεί ένα σημείο αφετηρίας για την ανάληψη στοχευμένων δράσεων διατήρησης και προστασίας της βιοποικιλότητας σε επίπεδο ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Οι δύο νέοι κατάλογοι παρέχουν τα πιο διεξοδικά επιστημονικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, μέχρι στιγμής, για την κατάσταση σημαντικού μέρους της ευρωπαϊκής αυτόχθονης πανίδας και χλωρίδας της Ευρώπης.

Από την αξιολόγηση αυτή προκύπτει ότι σήμερα απειλείται με εξαφάνιση το 44% των μαλακίων γλυκού νερού, το 37% των ψαριών γλυκού νερού, το 23% των αμφιβίων και το 20% σειράς χερσαίων μαλακίων.

Σήμερα, απειλείται επίσης με εξαφάνιση το 19% των ερπετών, το 15% των θηλαστικών και το 15% των λιβελούλων, το 13% των πτηνών, το 11% σειράς σαπροξυλικών κανθάρων, το 9% των πεταλούδων και 467 είδη αγγειόσπερμων φυτικών ειδών.

Ο κόκκινος κατάλογος, λοιπόν, ηχεί ως ένας νέος συναγερμός και αποτελεί μια έκκληση για ανάληψη προσωπικής και συλλογικής δράσης. Ας αναλάβουμε άμεσα δράση για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας του τόπου μας, αλλά και του πλανήτη μας γενικότερα.

 

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι,

Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού