Το Μάϊο του 1992 οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν μια νομοθεσία, η οποία σκοπό έχει την προστασία των απειλούμενων οικοτόπων, ειδών και ενδιαιτημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η νομοθεσία αποτελείται από δύο οδηγίες, την οδηγία δημιουργίας ειδικών ζωνών προστασίας των πτηνών και την οδηγία θέσπισης ειδικών ζωνών διατήρησης για άλλα είδη και τα ενδιαιτήματα τους. Ο συνδυασμός τους αποτελεί το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (1). Σκοπός του δικτύου Natura 2000 είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης ανεξαρτήτως εθνικών και πολιτικών συνόρων.

Το δίκτυο Natura έχει ως κύριο στόχο την αποφυγή ανθρωπίνων επεμβάσεων στις προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες θα πιθανόν να κατέστρεφαν τους οικοτόπους. Παράλληλα επιδιώκει να λαμβάνονται θετικά μέτρα, όπου χρειάζεται, για τη διατήρηση και αποκατάσταση των οικοτόπων (2,3). Το δίκτυο Natura 2000 καλύπτει το ένα πέμπτο του εδάφους της Ε.Ε. και θεωρείται το μεγαλύτερο στο είδος του στο κόσμο. Στην Κύπρο υπάρχουν 70 περιοχές Natura 2000, μεταξύ των οποίων είναι η χερσόνησος του Ακάμα, το δάσος Σταυροβουνίου, η λίμνη της Ορόκλινης (3,4) Επιπρόσθετα ετοιμάστηκαν διάφορα σχέδια διαχείρισης, τα οποία περιλαμβάνουν μέτρα και δράσεις για την διατήρηση των οικοτόπων, των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους (3). Ανεξαρτήτως όμως αν μια περιοχή συγκαταλέγεται στο δίκτυο Natura 2000, θα πρέπει όλοι να σεβόμαστε τη φυσική της ομορφιά και οι τυχών επεμβάσεις σε αυτή να είναι όσο το δυνατό λιγότερες και πάντοτε με σεβασμό στο περιβάλλον.

Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org)

Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.