Η Μεσόγειος αποτελεί σταυροδρόμι τριών ηπείρων και μια περιοχή με ιδιαίτερη πανίδα και χλωρίδα, αφού περίπου 12000 από τα είδη και υποείδη που συναντώνται στη μεσογειακή λεκάνη, χαρακτηρίζονται ως ενδημικά [1]. Στα είδη αυτά συμπεριλαμβάνονται αρκετά πτηνά τα οποία ζουν και αναπαράγονται μόνιμα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και είδη τα οποία μεταναστεύουν προς την περιοχή για διαχείμαση.

Ποιοι όμως είναι οι κίνδυνοι για την πτηνοπανίδα στην περιοχή της Μεσογείου;

Η πτηνοπανίδα της Μεσογείου περιλαμβάνει περίπου 500 είδη, με το 12% του αριθμού να είναι είδη που συναντιούνται σε Μεσογειακούς Θαμνώνες και 32 περίπου είδη θεωρούνται ενδημικά [2]. Ο αριθμός αυξάνεται αν σε αυτά συμπεριληφθούν και τα μεταναστευτικά. Στις κυριότερες απειλές για τα πτηνά της Μεσογείου, συμπεριλαμβάνονται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων λόγω έντονης αστικοποίησης, η ρύπανση του φυσικού τους περιβάλλοντος, η αύξηση των εισβλητικών ειδών και γενικότερα οι ανθρωπογενείς διαταραχές των φυσικών πληθυσμών [3].

Αναμφίβολα, όμως, τη μεγαλύτερη απειλή αποτελεί η παράνομη παγίδευση, αφού υπολογίζεται ότι δεκάδες εκατομμύρια πουλιά θανατώνονται παράνομα στην περιοχή της Μεσογείου κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα, 8 εκ. πτηνά σκοτώνονται κάθε χρόνο σε 20 διαφορετικά σημεία που εντοπίζονται σε μόλις 4 χώρες της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, με την περιοχή της Αμμοχώστου να θεωρείται ένα από τα χειρότερα σημεία της Μεσογείου για τα πτηνά, αφού 400 χιλ.- 1 εκ. σκοτώνονται ή παγιδεύονται κάθε χρόνο [5,6].

Τα είδη που επηρεάζονται περισσότερο είναι ο Σπίνος με 2,9 εκ. θανατώσεις, το Αμπελοπούλι με 1,8 εκ., η Τσίχλα με 1,8 εκ. και το Τρυγώνι με 900 χιλ. θανατώσεις κάθε χρόνο [5,6].

Η πτηνοπανίδα, ως μέρος της βιοποικιλότητας μιας περιοχής, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής μας κληρονομιάς και η προστασία της είναι υποχρέωση του καθενός από εμάς. Ας πούμε όχι στην παράνομη παγίδευση και θανάτωση των πουλιών.

Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.