Η υλοτομία αποτελεί πανάρχαια πρακτική η οποία βοήθησε τον άνθρωπο στην ανάπτυξη διαφόρων τομέων όπως ο κατασκευαστικός, του εμπορίου και της δικτύωσης των λαών. Σήμερα, όμως, πέρα από την ελεγχόμενη υλοτομία, παρατηρείται αύξηση της παράνομης υλοτομίας. Παράνομη υλοτομία είναι «η παράνομη συγκομιδή, επεξεργασία, μεταφορά, αγορά και πώληση ξυλείας αντίθετα προς την εθνική και διεθνή νομοθεσία».

Ποια, όμως, είναι τα περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά θέματα που εγείρει η παράνομη υλοτομία;

Μια από τις βασικές συνέπειες της λαθροϋλοτομίας είναι η εκχέρσωση δασών. Η λαθραία φύση της ενέργειας δεν επιτρέπει τον ακριβή υπολογισμό του αριθμού των δέντρων που αποκόπτεται ετήσια. Σύμφωνα με μελέτες, σε πολλές χώρες η παράνομη υλοτομία είναι ισομεγέθης ή και ξεπερνά σε αριθμό την νόμιμη υλοτομία.

Επιπρόσθετα, η λαθροϋλοτομία μπορεί να επηρεάσει το αναπαραγωγικό δυναμικό του πληθυσμού ενός δάσους, αφού αφαιρούνται ανεξέλεγκτα νεαρά και υγιή άτομα, κάτι που αποφεύγεται κατά την ελεγχόμενη υλοτομία. Ακόμη, η λαθροϋλοτομία μπορεί μακροπρόθεσμα να προκαλέσει και μείωση της βιοποικιλότητας, αφού στα δέντρα που αποκόπτονται συμπεριλαμβάνονται συχνά και προστατευόμενα ενδημικά είδη.

Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός άλλων οργανισμών, όπως πτηνά, αρθρόποδα, ερπετά και θηλαστικά, καθίστανται πιο τρωτά προς τους φυσικούς εχθρούς τους, αφού τα δέντρα που αποκόπτονται αποτελούν καταφύγια προστασίας τους.

Έρευνες αποκαλύπτουν επίσης, ότι η ανεξέλεγκτη αποκοπή δέντρων μπορεί να μεταβάλει το πρότυπο κατανομής των βροχοπτώσεων και να προκαλέσει αστάθεια του εδάφους και ευκολότερη διάβρωσή του. Τα γεγονότα αυτά συντελούν στην εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων μετά από έντονες βροχοπτώσεις, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει υλικές απώλειες αλλά και να στοιχίσει τη ζωή σε κατοίκους των παρακείμενων περιοχών.

Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι, Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού