Σε έναν κόσμο όπου τα αποθέματα πρώτων υλών λιγοστεύουν με γοργούς ρυθμούς ενώ η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς, η κυκλική οικονομία θεωρείται ως η πιο λογική λύση.

Έτσι, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προτάσεις για να μετατραπεί η Ευρώπη σε μια κυκλική οικονομία και να ενισχυθεί η ανακύκλωση στα κράτη-μέλη της.

Περί τίνος πρόκειται, η κυκλική οικονομία;

Σε μια κυκλική οικονομία σχεδόν τίποτα δεν αποβάλλεται, καθώς γίνεται επαναχρησιμοποίηση, επιδιόρθωση και ανακύκλωση των προϊόντων.

Σύμφωνα με τις νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πολίτες πρέπει να ανακυκλώνουν το 70% των αστικών αποβλήτων και το 80% των αποβλήτων συσκευασίας έως το 2030 και επίσης, έως το 2025 θα πρέπει να έχει απαγορευτεί η υγειονομική ταφή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων.

Η κυκλική οικονομία είναι η σταδιακή δημιουργία ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου, που επιτρέπει τη χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων.

Κυκλική οικονομία είναι η μετάβαση από ένα κάθετο μοντέλο “παραγωγής, κατανάλωσης, απόρριψης” σε ένα κλειστό κυκλικό μοντέλο όπου τα προϊόντα θα μπορούν να αποσυναρμολογούνται και να επαναχρησιμοποιούνται με την ελάχιστη δυνατή μεταποίηση. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

Αμερικανική αεροπορική εταιρία, μετατρέπει το υλικό από τα παλιά καθίσματα, σε τσάντες και πορτοφόλια, γνωστή εταιρία ελαστικών έχει συνάψει συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ειδών ένδυσης και σχεδιάζει τα ελαστικά της με τέτοιο τρόπο ώστε μετά τη χρήση τους να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σόλες παπουτσιών, κολοσσός της πληροφορικής συγκεντρώνει όλα τα άδεια δοχεία από μελάνια εκτυπωτών και τα επαναχρησιμοποιεί. Η κυκλική οικονομία αναμένεται ότι θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, θα μειώσει τη ζήτηση δαπανηρών και σπάνιων πόρων και επίσης θα μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.


Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι, Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού