Τα τελευταία χρόνια στον ευρωπαϊκό χώρο, λόγω του συνεχούς αυξανόμενου προβλήματος της διάθεσης των απορριμμάτων καθώς και της αναζήτησης εναλλακτικών ενεργειακών πόρων, ανέδειξαν την παραγωγή βιοαερίου ως μια οικονομικά αποδεκτή και φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία.

Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων, όπως είναι τα λύματα από χοιροστάσια, καθώς και από αστικά οργανικά απορρίμματα. Το βιοαέριο είναι μη τοξικό, άχρωμο και άοσμο αέριο. Αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και μπορεί να τροφοδοτήσει μηχανές εσωτερικής καύσης, καυστήρες αερίου ή αεριοστρόβιλους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η παραγωγή βιοαερίου συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρημάτων για τους αγρότες, στη βελτιωμένη απόδοση της λίπανσης, στις μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου καθώς και στην οικονομική και περιβαλλοντικά αποδεκτή ανακύκλωση αποβλήτων με μειωμένες οσμές.

Σύμφωνα με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, σήμερα λειτουργούν στο νησί μας δεκατρείς σταθμοί παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα, παράγοντας ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

Είναι σαφές ότι η ενεργειακή εκμετάλλευση των κτηνοτροφικών αποβλήτων αποτελεί μια περιβαλλοντική πρακτική με αξιόλογη προοπτική στο νησί μας.

Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι,
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org)
Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού