Η κλιματική αλλαγή βλάπτει σοβαρά τη βιοποικιλότητα και αποτελεί μια από τις αιτίες απώλειάς της. Η κλιματική αλλαγή συχνά επιδεινώνει άλλες πιέσεις όπως η ρύπανση, η υπερεκμετάλλευση, τα εισβλητικά είδη, ο κατακερματισμός, η υποβάθμιση και η απώλεια οικοσυστημάτων. Και αντιστρόφως, η απώλεια ή η καταστροφή οικοσυστημάτων μειώνει την ικανότητά τους για δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα με αποτέλεσμα να εντείνεται το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

Τα υγιή οικοσυστήματα έχουν περισσότερες δυνατότητες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να τη μετριάσουν, επομένως και να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αντιστέκονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα και επανακάμπτουν πιο εύκολα, τα δε οφέλη που παρέχουν και από τα οποία εξαρτώνται οι άνθρωποι είναι πολλαπλά.

Μερικές φορές όμως, αν τα οικοσυστήματα δεν είναι υγιή, μπορεί από δεξαμενές αποθήκευσης άνθρακα να μετατραπούν σε πηγές άνθρακα αυξάνοντας έτσι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

Ας προστατέψουμε λοιπόν τα οικοσυστήματα για να μειώσουμε και τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, αποτρέπονταςν ένα φαύλο κύκλο καταστροφής.

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού