Η σημασία του Ήλιου στην εξέλιξη και τη διατήρηση της ζωής στη Γη είναι καίρια, καθώς με τη φωτοσύνθεση προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια για την ανάπτυξη των ζωντανών οργανισμών και διατηρεί την επιφανειακή θερμοκρασία της Γης σε ανεκτά για τη ζωή επίπεδα.

Η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιεί τις ακτίνες του ήλιου ως καθαρή ενεργειακή πηγή για θέρμανση, ψύξη και ηλεκτρισμό.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες συστημάτων ηλιακής ενέργειας, όπως τα παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα στα οποία η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα και τα ηλιοθερμικά συστήματα και τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα (ΦΒ) στα οποία η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η Κύπρος διαθέτει πολύ υψηλό ηλιακό δυναμικό, με μέση ημερήσια ηλιοφάνεια 9,8 με 14,5 ώρες. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΦΒ στην Κύπρο ξεπερνά τα 2,5 MW. Αναμένεται ότι θα αυξάνεται κατά 2 MW ετησίως φτάνοντας τα 14 MW μέχρι το 2015.

Στην Κύπρο υπάρχουν Σχέδια Παροχής Χορηγιών για ηλεκτροπαραγωγή από ηλιοθερμικά και φωτοβολταϊκά συστήματα με σκοπό την αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ στο 13% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020 που είναι και ο στόχος.

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού