Η ηχορύπανση αποτελεί ένα από τα δεινά της σύγχρονης εποχής προκαλώντας σωρεία προβλημάτων τόσο στους ανθρώπους όσο και στους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς. Από το 1992, η τελευταία Τετάρτη του Απριλίου έχει ανακηρυχτεί ως Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Θόρυβο.

Στις μέρες μας, τουλάχιστον 110 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται αρνητικά από τον θόρυβο στις πολυσύχναστες οδούς της Ευρώπης. Ο θόρυβος μπορεί να επηρεάσει τόσο την ακοή όσο και την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η ηχορύπανση αποτελεί τη δεύτερη αιτία σε περιβαλλοντική επικινδυνότητα για την υγεία των ατόμων μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τα αυξημένα επίπεδα θορύβου επιδρούν αρνητικά στην ψυχοσωματική κατάσταση ατόμων των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, ενώ επιφέρει ιδιαίτερη αναστάτωση σε εγκυμονούσες και άτομα που βρίσκονται υπό ανάρρωση. Ακόμη, όταν η έκθεση παιδιών και νεαρών εφήβων σε θόρυβο είναι παρατεταμένη στα αρχικά στάδια της σχολικής ζωής, μπορεί να αποτελέσει επιβλαβή παράγοντα για τη μνήμη και τις εκπαιδευτικές επιδόσεις των μαθητών, ενώ επηρεάζει άμεσα δεξιότητες που σχετίζονται με την προσήλωση, την απομνημόνευση και τις δεξιότητες κατανόησης του γραπτού και του προφορικού λόγου.

Σύμφωνα επίσης με νεότερα στοιχεία του ΠΟΥ, στην περιοχή κυρίως της Δυτικής Ευρώπης χάνονται ετήσια, λόγω κυκλοφοριακού θορύβου, 1.000.000 υγιή έτη προσδόκιμης ζωής. Λόγω αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συστήνουν μέσω της οδηγίας 2002/49/EC τη δημιουργία κοινού πυρήνα ολιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος και καλεί όλα τα μέλη να φτιάξουν νομοθετικά πλαίσια για περιορισμό των επιπέδων ηχορύπανσης στους κόλπους της ΕΕ.

Στην Κύπρο, ισχύει ο νόμος για την αξιολόγηση και διαχείριση του Περιβαλλοντικού Θορύβου, που αποβλέπει στον καθορισμό μιας κοινής προσέγγισης για την αποφυγή, την πρόληψη ή τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων του θορύβου, συμπεριλαμβανομένης της ενόχλησης από έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο. Περιλαμβάνει

(α) τον προσδιορισμό της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο με τη χαρτογράφηση του θορύβου

(β) τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με τον περιβαλλοντικό θόρυβο και τις επιδράσεις του στους πολίτες και

(γ) την ετοιμασία σχεδίων δράσης βασισμένων στα αποτελέσματα της χαρτογράφησης του θορύβου, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού θορύβου όπου χρειάζεται, ιδιαίτερα όπου τα επίπεδα έκθεσης μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, καθώς και τη διαφύλαξη της ηχητικής ποιότητας του περιβάλλοντος όπου αυτή είναι καλή.

Οι μείζονες πηγές θορύβου είναι, τα τροχοφόρα οχήματα ιδιαίτερα, τα αεροσκάφη, ο υπαίθριος και ο βιομηχανικός εξοπλισμός και τα κινητά μηχανήματα.

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού