Περίπου 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λάρνακας, εντοπίζεται το χωριό Βορόκλινη ή Ορόκλινη, όπως είναι γνωστό. Το όνομα του χωριού πιθανότατα προκύπτει από τις λέξεις «όρος» και «κλινίν» που παραπέμπει στο νερό που έρεε πλουσιοπάροχα από τις γύρω πλαγιές. 
 
Η «Λίμνη της Ορόκλινης», ένας από τους 7 φυσικούς υγροβιότοπους της Κύπρου, είναι αναμφίβολα το φυσικό στολίδι της περιοχής με τεράστια οικολογική αξία [1,2]. Η λίμνη βρίσκεται νότια του χωριού, έχει συνολική επιφάνεια 1 km2 και εντοπίζεται σε περιοχή συνολικής έκτασης 93 εκταρίων η οποία χαρακτηρίζεται από μεσογειακά αλμυρά λιβάδια με αλοφυτική βλάστηση και θαμνώνες. Τα νερό της λίμνης προέρχεται από εποχιακές βροχοπτώσεις [2].
 
Η λίμνη βρίσκεται περίπου 2 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και η αλατότητα του νερού της ποικίλει ανάλογα με την εποχή. Παρά το μικρό μέγεθός της, η λίμνη αποτελεί έναν βιότοπο μεγάλης σημασίας κυρίως για την πτηνοπανίδα, αφού αποτελεί σημείο φωλεασμού 2 ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πτηνά: τον Καλαμοκαννά (Himantopus himantopus) και την Πελλοκατερίνα (Vanellus spinosus).

Για τον Καλαμοκαννά, η περιοχή αποτελεί την καλύτερη αναπαραγωγική περιοχή στην Κύπρο, ενώ για την Πελλοκατερίνα η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική, αφού το είδος αυτό φωλεάζει μόνο σε περιοχές της Κύπρου και της Ελλάδας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην περιοχή εντοπίζεται ο μισός αναπαραγωγικός πληθυσμός του είδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση [1,2,3,4]. 

Συνολικά, στη Λίμνη παρατηρούνται σε διαφορετικές εποχές περίπου 190 διαφορετικά είδη πτηνών από τα οποία 82 συμπεριλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Εκτός από την πτηνοπανίδα, στην λίμνη εντοπίζονται 5 διαφορετικοί οικότοποι οι οποίοι προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτόπους [1,2,3,4].
 
Η λίμνη της Ορόκλινης αποτέλεσε αντικείμενο οικολογικής υποβάθμισης λόγω ανθρωπογενών επιδράσεων. Για την προστασία της υλοποιήθηκε το τριετές πρόγραμμα Life Oroklini συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο στόχο είχε την επαναφορά της οικολογικής ισορροπίας στην λίμνη. Σήμερα, η λίμνη έχει καθοριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά και ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτόπους. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται στο Δίκτυο Natura 2000 [1,2,3,4].
 
Η λίμνη της Ορόκλινης αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους του τόπου μας και αξίζει την προσοχή μας. Ας την προστατεύσουμε ώστε να παραδοθεί αναλλοίωτη στις επόμενες γενιές.
 

Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι, Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού