Είναι πλέον γεγονός πως η επιβίωση της ανθρωπότητας κινδυνεύει από τις περιβαλλοντικές απειλές κι αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε με ασφάλεια στον πλανήτη αυτόν, πρέπει να δράσουμε άμεσα, δεν έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας.

Τον Δεκέμβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), μια νέα στρατηγική της Ευρώπης για ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος η οποία θα συμβάλει στην ευημερία των πολιτών.

Η εφαρμογή της συμφωνίας θα γίνει με δίκαιο τρόπο για όλους. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία θα καταστήσει την Ευρώπη ως την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής γενικότερα. Επιπρόσθετα, θα βελτιώσει την οικονομία, την υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Η συμφωνία θα περιλαμβάνει έναν νόμο για το κλίμα ο οποίος θα απαιτεί την ανάληψη δράσεων σε τέσσερις πυλώνες της οικονομίας: ενέργεια, κτίρια, κινητικότητα και βιομηχανία. Στον τομέα της ενέργειας αναλογεί περισσότερο από 75% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ. Ο νόμος θα προνοεί τη χρήση εναλλακτικών και οικολογικών πηγών ενέργειας.

Επίσης, τα κτίρια καταναλώνουν το 40% της ενέργειας στην ΕΕ, οπόταν ο νόμος προβλέπει την ανακαίνιση των κτιρίων με στόχο τη μείωση των λογαριασμών και την κατανάλωση ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή βιομηχανία, χρησιμοποιεί μόνο 12% ανακυκλωμένα υλικά. Στόχος είναι οι βιομηχανίες να χρησιμοποιούν τη μέγιστη δυνατή ποσότητα ανακυκλωμένων υλικών, συμβάλλοντας στην πράσινη οικονομία. 

Τέλος, σημαντική είναι και η πτυχή των μεταφορών, καθώς 25% των ρύπων οφείλεται στις μεταφορές. Η μείωση των ρύπων αυτών θα επιτευχθεί με τον νόμο που θα στοχεύει στην ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο φιλικότερων για την υγεία και το περιβάλλον μορφών ιδιωτικής και δημόσιας μεταφοράς.

Η Πράσινη Συμφωνία μπορεί να αποτελέσει μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ. Απαραίτητη η συμμετοχή και η δέσμευση του κοινού και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για την επιτυχία της (1,2,3).

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή  Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι,
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης  Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού (www.kykpee.org)