Οι προσπάθειες για να περιοριστεί η ρύπανση και για να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή, κοστίζουν πολλά χρήματα στην κοινωνία.

Διαχρονικά, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν σημαντικό μοχλό κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και σταδιακά η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των αρχών της πρόληψης, της προφύλαξης, αλλά και της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”.

Η αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” υποδηλώνει ότι τις οικονομικές συνέπειες από βλάβες που προκαλούνται στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος και στα νερά, επωμίζεται ο ρυπαίνων, δηλαδή η ρυπαίνουσα επιχείρηση ή οργανισμός.

Διαμορφώνεται έτσι ένα νέο πλαίσιο που εγγυάται με νέους όρους την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της πρόληψης και της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, όπου το κόστος δεν θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους αλλά τον “ρυπαίνοντα”.

Βασιζόμενη στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον», την οποία η Κύπρος υιοθέτησε το 2007, θεσμοθετεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που έχει ως στόχο την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Μια από τις τακτικές που εμπίπτει στην αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει» αποτελεί και η φορολόγηση των πολιτών με τη λογική του Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ), όπου οι πολίτες καλούνται να πληρώνουν τέλη σκυβάλων ανάλογα με την ποσότητα των μη-ανακυκλώσιμων αποβλήτων που απορρίπτουν.

Έχουν έτσι το κίνητρο πως όσο λιγότερα πετάνε, τόσο λιγότερα θα πληρώνουν.

Η όλη φιλοσοφία ενθαρρύνει τη διαλογή των απορριμμάτων στα σπίτια και προωθεί τη μέθοδο της οικιακής κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων.

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι,

Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού