Ένα φαινομενικά νεκρό δέντρο μπορεί να κρύβει περισσότερη ζωή από ό,τι ένα ζωντανό. Χάρη στα επίφυτα που φυτρώνουν επάνω στον φλοιό των δέντρων και την αποικοδόμηση, δηλαδή το σάπισμα του ξύλου, δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για τη διαβίωση πολλών ζωικών ειδών. Μια σειρά ειδών από φλοιοφάγα και ξυλοφάγα έντομα βρίσκουν τροφή στα νεκρά δέντρα και γενικά στο νεκρό ξύλο. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι τα σαπροφάγα σκαθάρια αντιλαμβάνονται τη θερμότητα από τις πυρκαγιές από χιλιόμετρα μακριά και ταξιδεύουν για να γεννήσουν τα αυγά τους στο ξύλο καμένων δέντρων.

Λόγω των μεγάλων πληθυσμών εντόμων που φιλοξενούν τα γέρικα δέντρα, καθίστανται ιδανικοί χώροι και για τις νυχτερίδες. Επίσης, οι τρύπες ψηλά στον κορμό παρέχουν σε πολλά είδη πουλιών προστασία από θηρευτές, από ακραίες καιρικές συνθήκες, ενώ παρέχουν και χώρο αναπαραγωγής. Η διατήρηση νεκρών δένδρων παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στη διατροφή πολλών ειδών εντόμων, πουλιών και μικρών θηλαστικών.

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να διατηρούμε τα γέρικα ή και νεκρά δέντρα στα οικοσυστήματά μας, παρά να τα απομακρύνουμε.

 

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι,

Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού