Πέρα από τα «έξυπνα» κινητά, έχουν δημιουργηθεί πλέον και τα «έξυπνα» τούβλα, από μια ομάδα επιστημόνων ενός Βρετανικού Πανεπιστημίου (West of England, UWE Bristol).

Τα τούβλα αυτά, όταν χρησιμοποιούνται ως δομικό υλικό σε κτήρια, μπορούν να πραγματοποιούν ανακύκλωση νερού με τη χρήση μικροβίων και να παράγουν ηλιακή ενέργεια μαζί με οξυγόνο.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να αξιοποιούν ως πρώτη ύλη αστικά λύματα, διοξείδιο του άνθρακα, ηλιακή ακτινοβολία, μικροβιακές ενώσεις (από φύκη και βακτήρια) και διαφορετικά είδη θρεπτικών συστατικών. Με αυτές τις πρώτες ύλες μπορούν να παραγάγουν ανακυκλωμένο νερό, οξυγόνο, ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα, βιοδιασπώμενες ουσίες καθαρισμού, οικολογικά απορρυπαντικά, λιπάσματα, βιομάζα και βιοφωταύγεια, τα οποία συλλέγονται και αξιοποιούνται από τον ιδιοκτήτη του υποστατικού.

Πώς επιτυγχάνεται όμως αυτό; Τα «έξυπνα» τούβλα αποτελούνται από βιοαντιδραστήρες γεμάτους μικροβιακές κυψέλες καυσίμων (Microbial fuel cells-MFCs) και φύκη [2,3]. Οι μικροβιακές αυτές κυψέλες αποτελούν μετατροπείς ενέργειας που εκμεταλλεύονται τα συστατικά μικρόβια με σκοπό να διασπαστούν τα οργανικά απόβλητα και να παραγάγουν ηλεκτρική ενέργεια.

Τα τούβλα αυτά δικαίως χαρακτηρίζονται ως έξυπνα, γιατί είναι σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται από μόνα τους σε μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, να παρακολουθούν και να μεταβάλλουν τον αέρα του κτηρίου. Επιπρόσθετα, ως μια «ζωντανή μηχανή», μπορούν να αντιλαμβάνονται το εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου, αντιδρώντας αναλόγως με συντονισμένους μηχανισμούς.

Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι,

Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού