Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούμενα ή αυτοφυή είδη, παραδοσιακά ή νέα, τα οποία παράγουν βιομάζα, ως κύριο προϊόν, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους ενεργειακούς σκοπούς όπως παραγωγή θερμικής ή ηλεκτρικής ενέργειας, και παραγωγή στερεών, υγρών και αέριων βιοκαυσίμων. Στις Μεσογειακές χώρες, για παραγωγή βιοντίζελ χρησιμοποιούνται ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη, η σόγια και άλλα ελαιούχα φυτά, ενώ για την παραγωγή βιοαιθανόλης χρησιμοποιούνται φυτά όπως το σιτάρι, ο αραβόσιτος, τα τεύτλα και το κριθάρι.

Για την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ο ευκάλυπτος, η ψευδακακία, το καλάμι, ο μίσχανθος, η αγριαγκινάρα κ.ά.

Τέλος, για την παραγωγή αέριων βιοκαυσίμων μπορούν να χρησιμοποιηθούν η αγριαγκινάρα, το σόργο, ο αραβόσιτος κ.ά.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των ενεργειακών φυτών είναι ότι έχουν σταθερή παραγωγή, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει μεγάλης κλίμακας και μακροπρόθεσμη προμήθεια πρώτης ύλης, με ομοιόμορφα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σε μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμων και ενέργειας.

Στο χέρι μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτές τις «νέες» ενεργειακές καλλιέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος και τον απεγκλωβισμό μας από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων.

Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι, Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού