Η Δεσποτική Λίμνη, ο σημαντικός αυτός υγροβιότοπος Διεθνούς Σημασίας, βρίσκεται στη Χερσόνησο του Ακρωτηρίου, στο Αγρόκτημα του Αγίου Νικολάου. Αποτελεί ένα τεχνητό οικοσύστημα, το οποίο δημιουργήθηκε το 1960 για σκοπούς άρδευσης των καλλιεργειών της περιοχής.

Έχει έκταση ένα εκτάριο (10.000 m2) και βάθος περίπου 10 μ. Εμπλουτίζεται με γλυκό νερό από το φράγμα του ποταμού Κούρη. Σήμερα θεωρείται πλέον ως ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα, λόγω της συμβολής της στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί τεχνητή λίμνη, η βλάστηση γύρω της μετατρέπεται σταδιακά σε φυσική παρυδάτια βλάστηση.

Η Δεσποτική λίμνη αποτελεί ένα υψηλής σημαντικότητας και οικολογικής αξίας ενδιαίτημα, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες χιλιάδες μεταναστευτικών πουλιών που καταφθάνουν στο νησί μας κάθε χρόνο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί τη νοτιότερη υδατοσυλλογή γλυκού νερού στην Κύπρο, δηλαδή τον τελευταίο σταθμό των μεταναστευτικών πουλιών που μεταναστεύουν στην Αφρική και τον πρώτο που συναντούν κατά την επιστροφή τους.

Στη Δεσποτική λίμνη έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα πάνω από 50 είδη πουλιών, εκ των οποίων μερικά ενδημικά, αρκετά αρπακτικά, 6 πουλιά φωλιάζουν στη λίμνη, 43 αποδημητικά. Από το σύνολο των ειδών, τα 10 είναι προστατευόμενα και παρουσιάζονται σε παράρτημα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 79/409 για την προστασία της πτηνοπανίδας. Η πλούσια αυτή πτηνοπανίδα της Δεσποτικής λίμνης οφείλεται στην πλούσια υδρόβια μικροπανίδα της λίμνης, η οποία προσφέρει άφθονη τροφή στα είδη.

Ας προστατεύσουμε, λοιπόν τη Δεσποτική λίμνη, αυτό το κόσμημα της περιοχής της Χερσονήσου του Ακρωτηρίου, το οποίο ξεχωρίζει για την πλούσια και σπάνια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί!

Μπορείτε να επισκεφθείτε αυτή την άγνωστη πανέμορφη λίμνη της Λεμεσού αφού επικοινωνήσετε με το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης – ΚΥΚΠΕΕ.

Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού