Η Χιονοδόξα του Τροόδους είναι ένα ενδημικό φυτό της Κύπρου που περιορίζεται σε 10 θέσεις στο Τρόοδος, σε πυριγενείς πλαγιές με πλούσια υγρά εδάφη. Βρίσκεται συνήθως σε σκιασμένες θέσεις και σε υψόμετρο 900 – 1500m.

Η Chionodoxa lochiae είναι μια βολβώδης πολυετής πόα, με όρθιους ανθοφόρους βλαστούς, ύψους μέχρι 30 cm. Φύλλα απλά επιμήκη ή λογχοειδή, βαθυπράσινα με χάλκινη απόχρωση. Περιάνθιο πανέμορφο με φωτεινό κυανό ή ιώδες χρώμα. Η άνθηση του φυτού γίνεται Μάρτιο με Απρίλιο, ενώ η καρποφορία του το Μάιο.

Αυτό το είδος διασπείρει τα σπέρματά του με μυρμηγκοχώρια, δηλαδή με τη βοήθεια των μυρμηγκιών. Ο συνολικός πληθυσμός, με βάση τους γνωστούς υποπληθυσμούς, είναι περίπου 3000 φυτά, με μεγαλύτερο υποληθυσμό στον Πεδουλά.

Οι 7 θέσεις του βρίσκονται σε προστατευόμενη κρατική δασική γη. Είναι ένα είδος με κοσμητική αξία και σε μερικές περιπτώσεις μεταφέρεται για να τοποθετηθεί σε κήπους.

Απειλείται από απώλεια του ενδιαιτήματος. Περιλαμβάνεται στα αυστηρά προστατευόμενα φυτά της Σύμβασης της Βέρνης (Παράρτημα Ι), ενώ περιλαμβάνεται και στα Παραρτήματα 2 & 4 της Οδηγίας 92/43/EEC, στον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Φυτών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης και στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου.


Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι, Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού