Τα κλινικά και εργαστηριακά απόβλητα συμπεριλαμβάνονται στα «επικίνδυνα απόβλητα», τα οποία γενικά κατηγοριοποιούνται σε τρεις υποκατηγορίες: τα αμιγώς μολυσματικά, τα μικτά επικίνδυνα και τα άλλα επικίνδυνα απόβλητα.

Στην κατηγορία των «επικίνδυνων αποβλήτων» συμπεριλαμβάνονται παθολογικά απόβλητα, αίμα και σωματικά υγρά τα οποία μπορεί να περιέχουν παθογόνους οργανισμούς. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται επίσης αιχμηρά ιατρικά εργαλεία όπως είναι οι βελόνες, τα νυστέρια αλλά και προϊόντα από κτηνιατρικές δραστηριότητες.

Ως επικίνδυνα απόβλητα χαρακτηρίζονται επίσης όλα τα απόβλητα που προκύπτουν από ερευνητικές δραστηριότητες και μικροβιολογικές – βιοχημικές εξετάσεις αλλά και χημικές ουσίες, όπως ο υδράργυρος και τα βαρέα μέταλλα.

Η πρωταρχική συλλογή των αποβλήτων γίνεται από εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στο σημείο παραγωγής τους και τοποθετούνται σε σεσημασμένα δοχεία συλλογής. Στη συνέχεια, μεταφέρονται με εξειδικευμένα μέσα που χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό αυτό και έπειτα σε ειδικά σημεία επεξεργασίας.

Οι βασικές διαθέσιμες τεχνολογίες επεξεργασίας τέτοιων αποβλήτων σήμερα χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, τις τεχνολογίες αποτέφρωσης και τις τεχνολογίες αποστείρωσης.

Στην Κύπρο, από το 2004 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων, ο οποίος καθορίζει τις υποχρεώσεις τόσο του κατόχου όσο και των διαχειριστών των επικίνδυνων αποβλήτων.

O συγκεκριμένος νόμος θέτει παράλληλα ως υποχρεωτική την κατοχή άδειας οποιουδήποτε ατόμου ασχολείται με τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των αποβλήτων. Σήμερα στην Κύπρο υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός αδειούχων εταιρειών που ασχολούνται κατ’ εξοχήν με τη Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων.

Βασικός στόχος όλων μας είναι η μείωση της παραγωγής και απόρριψης επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρους ταφής, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι προς την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι,
Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού