Χιλιάδες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές αγοράζονται καθημερινά για κάλυψη σύγχρονων αναγκών, αλλά και για αντικατάσταση παλαιών και φθαρμένων. Ποια είναι όμως η κατάληξη όλων αυτών των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που απορρίπτονται κάθε χρόνο; Στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές εμπεριέχονται υλικά όπως μπαταρίες, πυκνωτές, ηλεκτρονικές πλακέτες κλπ, που αποτελούνται από βαρέα μέταλλα και άλλα τοξικά στοιχεία, τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη υγεία.  Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs) που χρησιμοποιούνται σε συσκευές ψύξης και κλιματισμού, αποτελούν βασικό αέριο που ενοχοποιείται για την καταστροφή της στιβάδας του όζοντος και για το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη [1]. 

Στο πλαίσιο συλλογής και διαχείρισης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, η ΕΕ εισήγε το 2007 την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, που υιοθετεί και η Κύπρος. Αυτό γιατί οι αριθμοί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν αισθητά, με μόνο το 2013 στην Κύπρο να έχουν απορριφθεί περίπου 2.5 κιλά τέτοιων συσκευών ανά κάτοικο, αριθμός που, αν αναχθεί στο σύνολο του πληθυσμού, τότε εκτοξεύεται στο περίπου 1 εκ. 250 χιλιάδες κιλά ηλεκτρικών αποβλήτων σε έναν μόλις χρόνο [2].

Η ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων συμπεριλαμβάνει τη συλλογή, αποσυναρμολόγηση και περισυλλογή των επιμέρους υλικών για επαναχρησιμοποίηση ή /και ανακύκλωση [3, 4]. Κατά τη διαδικασία της αποσυναρμολόγησης απομακρύνονται τα τοξικά υλικά και διαχωρίζονται τα υλικά, τα οποία στη συνέχεια ομαδοποιούνται και προωθούνται σε μονάδες τελικής επεξεργασίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Στην Κύπρο, παρόλο που  υπάρχουν μερικές εταιρίες συλλογής και μερικής διαχείρισης αποβλήτων, εντούτοις δεν υπάρχουν μονάδες τελικής επεξεργασίας τέτοιων αποβλήτων [4]. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό ανακύκλωσης φτάνει μόνο στο 12% των  ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων που συλλέγονται.

Έρευνα-Παρουσίαση:

Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι

Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

 

Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.