Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού είναι τεράστιες. Όταν ένα άτομο, ως τουρίστας, εφαρμόζει Αειφορικό Τουρισμό και επισκέπτεται μια περιοχή, προσβλέπει μόνο σε θετική επίδραση στο περιβάλλον, την οικονομία και την τοπική κοινότητα της περιοχής που επισκέπτεται. Ενημερώνεται για τον πολιτισμό, την πολιτική και την οικονομία της περιοχής που επισκέπτεται ώστε να συμβάλει στην προστασία και ανάδειξη της κοινωνικοπολιτικής πτυχής της περιοχής. Επίσης, αποδέχεται και σέβεται τον τοπικό πολιτισμό, τις προσδοκίες και τις αρχές του λαού του χώρου που επισκέπτεται.

Υποστηρίζει την ακεραιότητα του τοπικού πολιτισμού, στηρίζοντας επιχειρήσεις που συντηρούν την πολιτιστική κληρονομιά και τις παραδοσιακές αξίες. Ενισχύει την τοπική οικονομία αγοράζοντας τοπικά αγαθά κυρίως από τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διατηρεί το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους επιλέγοντας ξενοδοχεία και επιχειρήσεις που είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες και χρησιμοποιώντας συνετά τις μη-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Περιορίζει τις μετακινήσεις και χρησιμοποιεί Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή ποδήλατα και ασφαλώς σέβεται την φυσική κληρονομιά του κάθε τόπου και περιορίζει φαινόμενα ρύπανσης και υποβάθμισης των φυσικών περιοχών.

Έρευνα-Παρουσίαση:
Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής & Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Βιολόγοι – Περιβαλλοντολόγοι Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (www.kykpee.org) Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.