Παρά τις δυσκολίες, η ΕΕ οφείλει και μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό, ώστε πολύ σύντομα ένα επανενωμένο κράτος να είναι αυτό που θα συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του με την ευκαιρία της 16ης επετείου της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει ορόσημο την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, επισημαίνοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης, συμβάλλει, αλλά και επωφελείται από πολιτικές της.

Αναδεικνύεται παράλληλα στην πράξη η προστιθέμενη αξία και ο σημαντικός ρόλος που η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να διαδραματίσει, ανάμεσα σε αλλά, στην προσπάθεια ενίσχυσης και εμβάθυνσης των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης σημειώνει πως ιδιαίτερα σήμερα, και λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές προκλήσεις που η ΕΕ και τα κράτη-μέλη καλούνται να αντιμετωπίσουν, λόγω της αμφισβήτησης καλά θεμελιωμένων αρχών του διεθνούς συστήματος, καθώς επίσης λόγω των πολλαπλών και πολυεπιπέδων επιπτώσεων από το COVID-19, η Κυπριακή Δημοκρατία, με συγκεκριμένες θέσεις και προσεγγίσεις, εργάζεται για τον επανακαθορισμό και την προώθηση ενός ξεκάθαρου ευρωπαϊκού οράματος που να ανταποκρίνεται πραγματικά στις σημερινές ανάγκες αλλά και στις προσδοκίες των λαών των κρατών-μελών της ΕΕ.