Πέραν των 60 εκατομμυρίων ευρώ θα δοθούν στους Κύπριους αγρότες, μέσω των εκταρικών επιδοτήσεων, μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης προς τους γεωργούς για την πενταετία 2023-2027, η οποία ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, άρχισε σήμερα, 20 Μαρτίου και διαρκεί μέχρι τις 10 Απριλίου (μέχρι 5 Μάϊου 2023 με ποινή) η περίοδος υποβολής αιτήσεων που αφορούν τις εκταρικές επιδοτήσεις και περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, προχώρησαν στην προκήρυξη Παρεμβάσεων των Άμεσων Ενισχύσεων και της Αγροτικής Ανάπτυξης (εκταρικές επιδοτήσεις), με στόχο η καταβολή της ενίσχυσης των 60 εκατομμυρίων ευρώ να γίνει στους αγρότες μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σύστημα EAS), που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.eas.capo.gov.cy, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.

Στις Παρεμβάσεις Άμεσων Ενισχύσεων, προστίθεται στην ανακοίνωση, περιλαμβάνονται σημαντικότατες δράσεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια δίδουν ανάσες στους γεωργικούς κλάδους, όπως, για παράδειγμα, η «Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα» υπό μορφή αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης, που αποτελεί το βασικό εργαλείο στήριξης του γεωργικού εισοδήματος, με το επίπεδο στήριξης να είναι κοινό σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το κράτος. Ο συνολικός προϋπολογισμός, όπως αναφέρεται, για την πενταετία είναι 155,2 εκατομμύρια ευρώ και δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι γεωργικής έκτασης μεγαλύτερης των 3 δεκαρίων. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται περίπου στα 23,27 ευρώ ανά δεκάριο.

Ανάμεσα σε άλλες σημαντικές Παρεμβάσεις σημειώνονται η «συνδεδεμένη ενίσχυση για τα εσπεριδοειδή που βρίσκονται στη Νεκρή Ζώνη» με προϋπολογισμό πενταετίας 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι εσπεριδοειδών σε περιοχές που επηρεάζονται από τη νεκρή ζώνη με ελάχιστη έκταση τα 3 δεκάρια. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 56,4 ευρώ ανά δεκάριο.

Επίσης, αναφέρεται η «Συμπληρωματική ενίσχυση για τους νέους» που αφορά επιπρόσθετη στήριξη για τη βιωσιμότητα, υπό μορφή αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης, που στοχεύει στην επιπλέον στήριξη του γεωργικού εισοδήματος των νέων γεωργών. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 8,5 ευρώ ανά δεκάριο.

Προστίθεται ακόμη η «Συμπληρωματική αναδιανεμητική στήριξη εισοδήματος» που στοχεύει στην επαρκή στήριξη των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Δικαιούχοι είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερης των 3 δεκαρίων. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 2,87 ευρώ το δεκάριο.

Επιπλέον, αναφέρονται και οι «Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην πατάτα και τα εσπεριδοειδή» για τις οποίες δικαιούχοι είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης, έκτασης μεγαλύτερης των 3 δεκαρίων. Το ύψος ενίσχυσης για τις πατάτες είναι 35 ευρώ ανά δεκάριο και για τα εσπεριδοειδή 51 ευρώ ανά δεκάριο.

Εξάλλου, προστίθεται ότι τον δικό τους ρόλο στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 διαδραματίζουν πλέον και τα Οικολογικά Προγράμματα, με τον προϋπολογισμό της πενταετίας να κυμαίνεται περίπου στα 55 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως εξηγείται στις οικολογικές Παρεμβάσεις περιλαμβάνονται και δράσεις που σχετίζονται με τις καλλιέργειες τις μπανάνας και συγκεκριμένα με την αφαίρεση των δέντρων της φυτείας της προηγούμενης χρονιάς, την αφαίρεση με κλάδεμα των παλαιών φύλλων και την ορθή τήρηση αρχείου γεωργού.

Περιλαμβάνεται, επίσης, η δράση για το θρυμματισμό κλαδεμάτων και εφαρμογή των φυτικών υπολειμμάτων, ενώ για πρώτη φορά έχει συμπεριληφθεί και Παρέμβαση που σχετίζεται με την αξιοποίηση της κομπόστας με προϋπολογισμό πενταετίας 6,6 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι στα Οικολογικά Προγράμματα συμπεριλαμβάνεται και η Δράση που σχετίζεται με την «Εφαρμογή φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια χαρουπιάς», όπως και οι δράσεις για μείωση της επιβάρυνσης των εδαφών και των υδάτων από χημικά σκευάσματα φυτοπροστασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ