Σημαντικές πιέσεις συνεχίζει να παρουσιάζει η πορεία της Κυπριακής οικονομίας, σημειώνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στις παρατηρήσεις του προς την κυβέρνηση σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά.

Σε ειδικό σημείωμα που έχει ετοιμαστεί το Συμβούλιο αναφέρει ότι οι πιέσεις αυτές δεν αποτελούν έκπληξη και εκτιμά ότι αναμένεται ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας να κινηθεί στα σημερινά δεδομένα, δηλαδή στο 2.4%.

Τα δημόσια οικονομικά καταγράφουν συνεχιζόμενα πλεονάσματα όσον αφορά στη γενική κυβέρνηση.
Ωστόσο, από τον Φεβρουάριο μέχρι το τέλος του πρώτου εξάμηνου, συνεχίζουν να καταγράφονται ελλείμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσα από το χρέος της κυβέρνησης προς το Ταμείο.

Παρόλο ότι η εικόνα αυτή δεν αποκλίνει προς το χειρότερο σε σχέση με άλλα έτη, τονίζει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο το φαινόμενο της άντλησης χρηματοδότησης από το Ταμείο εκ πρώτης όψεως καταγράφει επιτάχυνση, αφού στο α’ εξάμηνο, ο «δανεισμός» έχει ήδη προσεγγίσει το συνολικό ποσό του 2022.

Το συνολικό χρέος έχει ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ, κάτι που όπως αναφέρεται, αποτελεί έναν από τους σημαντικούς κινδύνους των δημοσίων οικονομικών.

Τονίζεται ακόμα, πως άσχετα με το γεγονός ότι η εν λόγω διαχείριση επιτρέπεται από τα λογιστικά πρότυπα, το πρόβλημα είναι πραγματικό και δεν θα μπορεί να παραμείνει «κάτω από το χαλί».

Είναι επίσης σαφές πως, λόγω της χρηματοδότησης των ελλειμμάτων της κεντρικής κυβέρνησης από το Ταμείο, μετατοπίζονται εθνικοί πόροι από δυνητικές επενδύσεις, ενώ αυξάνονται τα λειτουργικά έξοδα.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη του ΑΕΠ, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σημειώνει πως η μείωση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας εντείνει τις ανησυχίες πως τα κρατικά έσοδα θα ομαλοποιηθούν, κάτι που συμβαίνει σταδιακά αλλά σταθερά μετά τον Ιανουάριο.

Στο α’ εξάμηνο, τα μεν έσοδα κινούνται αυξητικά κατά 14.9% και οι δαπάνες κατά 9.8%, δίνοντας την εντύπωση πως διατηρείται περιθώριο πλεονάσματος. Ωστόσο, αν εξαιρέσει κανείς την ανωμαλία του Ιανουάριου, η τάση που διαμορφώνεται είναι πιο προβληματική, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 12.1% και τις δαπάνες κατά 11.6%.

Σημειώνεται πως, για να επιτευχθούν οι στόχοι του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, θα πρέπει να εξασφαλιστούν πλεονάσματα ύψους 360 εκατ. ευρώ περίπου, μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Ακόμα πιο σημαντική, όμως, είναι η πιθανή αποτυχία επίτευξης του στόχου για μείωση του χρέους στο 60.1% μέχρι το 2026 εν όψει και των νεών δημοσιονομικών κανόνων που βρίσκονται υπό συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εισηγείται μεταξύ άλλων:

Την άμεση παρακολούθηση και μέτρα περιορισμού των ανελαστικών δαπανών, καθώς και την άμεση έναρξη σχεδιασμού για την βελτίωση της παραγωγικότητας στο Δημόσιο. Επίσης επιτάχυνση της υλοποίησης των όρων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφού μπορεί να αποτελέσει ένα από τα κλειδιά εν όψει της αναμενόμενης επιβράδυνσης της οικονομίας. Χαιρετίζει τέλος τη στάση που τηρείται από την κυβέρνηση για λήψη μέτρων που είναι αυστηρά στοχευμένα προς βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.