Πολύ μικρό θεωρεί, η Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού, το χρονικό διάστημα των δυο μηνών που προβλέπουν οι διαδικασίες του ΤΕΠΑΚ για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, που προκηρύχθηκε για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στη Λεμεσό και ζητά παράσταση του.

Σε ανακοίνωση της, η Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού εκφράζει την ικανοποίηση της για την επιλογή της διαδικασίας του ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το «τόσο σημαντικό έργο για το ΤΕΠΑΚ, την φοιτητική του κοινότητα, όσο και για την πόλη της Λεμεσού».

Εντούτοις, προσθέτει, «ως αρχιτέκτονες που νοιάζονται για τα αρχιτεκτονικά δρώμενα στην πόλη μας, την πολεοδομική ανάπτυξη της και την ευημερία των πολιτών, αλλά και επαγγελματίες του χώρου που έχουν γνώση σχετικά με την διαδικασία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, επιθυμούμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας».

Συγκεκριμένα, η Κίνηση σημειώνει ότι η διαδικασία μιας αρχιτεκτονικής μελέτης για την κλίμακα των συγκεκριμένων κτιριακών εγκαταστάσεων απαιτούν επίσκεψη στο χώρο, διασαφήνιση αποριών, ετοιμασία προσχεδίων, ανάπτυξη αρχιτεκτονικής ιδέας, επίλυση των λειτουργικών αναγκών, ετοιμασία εγγράφων και τέλος, των απαραίτητων σχεδίων παρουσίασης με σαφή και ελκυστικό τρόπο.

Επιπλέον, συνεχίζει, η κατασκευή προπλάσματος που απαιτείται από το πρόγραμμα, επιβαρύνει περισσότερο οικονομικά και χρονικά τους μελετητές, ενώ υποδεικνύει ότι χρειάζεται και χρόνος για την κατάρτιση της αρχιτεκτονικής ομάδας αλλά και της επιλογής των συμβούλων μηχανικών που θα συνεργαστούν και θα δώσουν τις συμβουλές και τη μελέτη τους.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά, η Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού θεωρεί ότι ο χρόνος των δύο μηνών που δίνεται είναι εξαιρετικά μικρός για ένα έργο αυτού του μεγέθους και πολυπλοκότητας.

Εισηγείται, επίσης, όπως καταργηθεί η απαίτηση για πρόπλασμα, καθώς οι όγκοι του κτιρίου και η σχέση του με τον περιβάλλοντα χώρο μπορούν να επεξηγηθούν μέσω άλλων σχεδίων και όπως μετατεθεί η ημερομηνία υποβολής των μελετών κατά τουλάχιστον δύο μήνες.

Η Κίνηση εκτιμά πως ο λογικός απαιτούμενος χρόνος του διαγωνισμού πρέπει να είναι μεταξύ τεσσάρων με έξι μηνών και πως θα πρέπει άμεσα να ανακοινωθεί η παράταση που εισηγείται.

«Πιστεύουμε ότι η παράταση θα εξυπηρετήσει τόσο το επίπεδο των μελετών που θα υποβληθούν, όσο και την διαφάνεια του θεσμού των διαγωνισμών», καταλήγει η ανακοίνωση.