Το έργο του συνδετήριου δρόμου της εγκλωβισμένης συνοικίας Ανθούπολης στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών με την λεωφόρο Νίκαιας, είναι ώριμο, θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει το 2022, αλλά το Υπουργείο Μεταφορών δεν ανταποκρίνεται στα επανηλειμμένα διαβήματα της Τοπικής Αρχής για την καθυστέρηση που παρατηρείται, δήλωσε στο Κανάλι 6 ο Δήμαρχος Πολεμιδιών, Νίκος Αναστασίου.

Από το Τμήμα Δημοσίων Έργων μας ενημέρωσαν ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη τα κατασκευαστικά σχέδια και ότι εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις για τον συνδετήριο δρόμο της Ανθούπολης.

Το κόστος του συνδετήριου δρόμου της συνοικίας Ανθούπολης υπολογίζεται γύρω στα 1.7 εκατομμύρια ευρώ και το έργο περιλαμβανόταν στο τριετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2019-2021, ωστόσο μπήκε στο ψυγείο.

Η κατασκευή του συνδετήριου δρόμου αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό αίτημα του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, που επισημαίνει πως η περιοχή Ανθούπολης έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο Δήμο και αυτό ήταν αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του πρωταρχικού οδικού δικτύου που συνδέει την Λεμεσό με την επαρχία Πάφου.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για περιοχή με ραγδαία οικιστική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα ανάλογη αύξηση του πληθυσμού αλλά και του αριθμού των οχημάτων.