Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή μονοπατιού μελέτης της φύσης για Άτομα με Αναπηρία, εντός του δασικού Πάρκου Λεμεσού και αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος Ιουλίου.

Το έργο προκήρυξε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού, σε συνεργασία με την οργάνωση παραπληγικών Κύπρου και η εκτέλεση του έχει ανατεθεί στην εταιρεία S. PAVLOU AND SONS CONSTRUCTIONS L.T.D, για το ποσό των 78 χιλιάδων ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης είναι δύο μήνες.

Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1/6/2020.

Αφορά το έργο «Πρόσβαση» που αποτελεί κοινή προσπάθεια ενίσχυσης του περιορισμού των δυσχερειών προσβασιμότητας σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας αλλά και όρασης, σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η κοινή αυτή προσπάθεια συνδυάζει τη γνώση των προβλημάτων των ΑμεΑ από την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου με τη γνώση των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών, υπό το πρίσμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης και το σχήμα συμπληρώνει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 636 χιλιάδες ευρώ, εκ των οποίων οι 540  θα καταβληθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Oι εταίροι καλούνται να αναπτύξουν ένα πρότυπο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο για την ενίσχυση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στις προτεινόμενες περιοχές.