Έχει κολλήσει στις γραφειοκρατικές διαδικασίες η κατασκευή λωρίδας διαφυγής στο δρόμο Λεμεσού Αγρού μεταξύ Γεράσας και Καλού Χωριού, ενώ καθημερινά κινδυνεύει η ζωή των οδηγών που διακινούνται στο δρόμο, δήλωσε στο Κανάλι 6 ο Κοινοτάρχης Λουβαρά, Πανίκος Καρκαλλής.

Ο Κοινοτάρχης Λουβαρά υπέδειξε πως παρόλο που ο τέως Υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος, είχε πει σε περιφερειακή σύσκεψη πως το έργο θα υλοποιείτο στο τέλος του 2022, μέχρι σήμερα δεν έχει εκπονηθεί καν μελέτη γι’ αυτό.

Πρόσθεσε δε, πως τα Δημόσια Έργα ανέφεραν στη βουλή πως εκτιμάται να υλοποιηθεί τελικά το 2025, κάτι που δεν ικανοποιεί σε καμία περίπτωση τις επηρεαζόμενες κοινότητες.

Από το Τμήμα Δημοσίων Έργων μας λέχθηκε σήμερα ότι στο παρόν στάδιο θα προκηρυχθεί από τα Κεντρικά Γραφεία τεχνοοικονομική μελέτη και μελέτη για τα κατασκευαστικά σχέδια για τη λωρίδα διαφυγής.